عزل ادامه مطلب

عزل یا انقضای وکالت

عزل یا انقضای وکالت آیا میدانید وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود :۱- به عزل موکل ؛۲- به استعفا وکیل؛۳-…