لایحه 1 1 1 تنظیم لایحه

قبل از پر کردن فرم موارد زیر را در نظر داشته باشید :

مشاوره حضوری در این آیتم جهت مطالعه پرونده و پاسخگویی به سوالات شما رایگان خواهد بود .

بعد از تکمیل و ارسال فرم ، پس از بررسی توسط وکیل مربوطه و تعیین هزینه تنظیم لایحه ظرف مدت ۲۴ ساعت لینک پرداخت برای شما ارسال خواهد شد .

وکیل مربوطه با توجه به نوع لایحه شما بین ۲ تا ۴ روز کاری فایل لایحه را آماده و برای شما ارسال خواهند کرد .

توجه داشته باشید که اطلاعات ثبتی شما در زمان خرید سفارش و در زمان پر کردن فرم صحیح باشد.

شماره تماس درخواستی شما جهت ارتباط کارشناسان با شما بوده لذا لطفا شماره صحیح وارد نمایید.

لایحه  عریضه  نمونه لایحه  انواع لایحه

نام و نام خانوادگی خواهان (الزامی)

نام پدر خواهان (الزامی)

شغل خواهان (الزامی)

نام و نام خانوادگی خوانده (الزامی)

نام پدر خوانده (الزامی)

شغل خوانده (الزامی)


آدرس خواهان (الزامی)

آدرس خوانده (الزامی)

دلائل و ضمائم (الزامی)
موضوع دادخواست (الزامی)

شماره پرونده (الزامی)

شهر و شعبه دادگاه (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

ارسال مدارک فرمت قابل قبول zip ، rar ، jpg

ایمیل شما (الزامی)انواع لایحه برای تقدیم به دادگاه و شورای حل اختلاف :

لایحه دفاعیه

لایحه حقوقی

لایحه کیفری

لایح ثبتی

استشهادیه اعسار زوجه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی

استشهادیه اعسار و تقسیط مهریه

استشهادیه اعسار و تقسیط محکوم به

لایحه درخواست صدور قرار تأمین خواسته در پرونده کیفری

لایحه استرداد دادخواست

لایحه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

لایحه معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق

لایحه درخواست ترک تعقیب متهم 

لایحه مطالعه پرونده

لایحه تقدیم فیش بانکی هزینه کارشناسی به دادگاه

لایحه اعلام نشانی خوانده

لایحه مجهول المکان اعلام نمودن خوانده

لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده

لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه حضوری باشد)

لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه غیابی بوده و خوانده مجهول المکان باشد)

لایحه درخواست ممنوع الخروجی محکوم علیه