قرارداد 3 1 تنظیم قرارداد

قبل از پر کردن فرم موارد زیر را در نظر داشته باشید :

مشاوره حضوری در این آیتم جهت مطالعه پرونده و پاسخگویی به سوالات شما رایگان خواهد بود .

بعد از تکمیل و ارسال فرم ، پس از بررسی توسط وکیل مربوطه و تعیین هزینه نگارش قرارداد ظرف مدت ۲۴ ساعت لینک پرداخت برای شما ارسال خواهد شد .

وکیل مربوطه با توجه به نوع قرارداد شما بین ۲ تا ۶ روز کاری فایل قرارداد را آماده و برای شما ارسال خواهند کرد .

توجه داشته باشید که اطلاعات ثبتی شما در زمان خرید سفارش و در زمان پر کردن فرم صحیح باشد.

شماره تماس درخواستی شما جهت ارتباط کارشناسان با شما بوده لذا لطفا شماره صحیح وارد نمایید.

نام و نام خانوادگی/شرکت (الزامی)

نوع فعالیت (الزامی)


آدرس (الزامی)

نوع قرارداد (الزامی)
موضوع قراداد (الزامی)

ارزش ریالی قرارداد (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

ارسال مدارک فرمت قابل قبول zip ، rar ، jpg

ایمیل شما (الزامی)