مبلغ پرداخت نشده سهام شرکتهای سهامی

مبلغ-پرداخت-نشده-سهام-شرکتهای-سهامی

مبلغ پرداخت نشده سهام شرکتهای سهامی

آیا میدانید

مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر اینصورت هیأت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را بمنظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد و گرنه هر ذی نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram مبلغ پرداخت نشده سهام شرکتهای سهامیinstagram مبلغ پرداخت نشده سهام شرکتهای سهامی

 

 

 

 

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android مبلغ پرداخت نشده سهام شرکتهای سهامی

 

 

 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز