وکیل آنلاین

حق بیمه اشخاصی که کارمزد دریافت میکنند

حق-بیمه-اشخاصی-که-کارمزد-دریافت-میکنند

حق بیمه اشخاصی که کارمزد دریافت میکنند

آیا میدانید

در مورد بیمه‌ شدگانی که کارمزد دریافت‌ می‌دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد . این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به‌ حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز