وکیل آنلاین

مهلت شکایت در جرائم تعزیری

مهلت-شکایت-در-جرائم-تعزیری

مهلت شکایت در جرائم تعزیری

آیا میدانید

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram مهلت شکایت در جرائم تعزیریinstagram مهلت شکایت در جرائم تعزیری

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android مهلت شکایت در جرائم تعزیری

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز