وکیل آنلاین

معافیت سربازان دارای اگزما

اگزما

معافیت سربازان دارای اگزما

مشمولان سربازی

 

مشمولان سرباز دارای اگزما های وسیع و شدید، واجد شرایط معافیت می باشند.

 در صورتی که مزمن و مقاوم به درمان باشد معافیت دائم

 در سایر موارد معافیت از رزم

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram معافیت سربازان دارای اگزماinstagram معافیت سربازان دارای اگزما
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android معافیت سربازان دارای اگزما

افزودن یک دیدگاه