وکیل آنلاین

مالکیت اموال اتباع خارجه

مالکیت اموال اتباع خارجه

مالکیت اموال اتباع خارجه

آیا میدانید

مقررات حاکم بر مالکیت اموال مانند آپارتمان که اتباع خارجه در ایران خریداری نموده اند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود .

(مستند ماده ۹ قانون مدنی)

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز