وکیل آنلاین

شرایط طلاق توافقی

شرایط-طلاق-توافقی

شرایط طلاق توافقی

آیا میدانید

درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند ، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز