وکیل آنلاین

شرایط استفاده سپاه پاسداران از کارکنان دیگر سازمانها و ارگانها

سپاه-پاسداران

شرایط استفاده سپاه پاسداران از دیگر سازمانها و ارگانها

آیا میدانید

سپاه پاسداران می‌تواند از پرسنل رسمی وزارتخانه‌ ها و مؤسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح با کسب موافقت سازمان‌ مربوطه به تناسب در وظایف مورد نیاز بر طبق آیین‌نامه‌ ای که توسط ستاد کل سپاه با همکاری وزارت تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد به صورت‌ مأمور و یا انتقال استفاده نماید .

افزودن یک دیدگاه