وکیل آنلاین

تخلفات رانندگی

تخلفات-رانندگی

تخلفات رانندگی

آیا میدانید

در تصادفات رانندگی هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم  به مراکز درمانی از این کار خودداری نماید ویا محل حادثه را ترک و مصدوم را رها  کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد !

(مستند ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی)

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز