وکیل آنلاین

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٣۴٨٧٢/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/٧/٢٢ درخصوص محکومین تادیه مھریه براساس تعداد سکه طلا

بخشنامه-34872

بخشنامه درخصوص محکومین تادیه مھریه براساس تعداد سکه طلا

شماره   ٩٠٠٠/٣۴٨٧٢/١٠٠   ١٣٩٧/٧/٢٢

 

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٣۴٨۵٩/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/٧/٢٢ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «محکومین تأدیه مھریه
براساس تعداد سکه طلا» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره   ٩٠٠٠/٣۴٨۵٩/١٠٠    ١٣٩٧/٧/٢٢

بخشنامه درخصوص محکومین تأدیه مھریه براساس تعداد سکه طلا

رؤسای کل دادگستری استان ھای سراسر کشور

نظر به برخی گزارش ھای واصله تعدادی از محکومین تأدیه مھریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف
قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به ھمین جھت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی به زندان معرفی می شوند. بدین
وسیله مقرر می دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاھھا به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل
که از سوی زوج تقدیم می گردد رسیدگی و مھلت ھای تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی ٌ محکوم علیه افزایش داده تا بدین ترتیب
از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

ضمناً آمار پرونده ھای موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عھده
رئیس کل دادگستری استان می باشد.

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ـ

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز