برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه سالیانه از فرم زیر استفاده کنید :
calculations shutterstock 139629029 خسارت تاخیر تادیه سالانه