مهریه ادامه مطلب

انواع مهریه

انواع مهریه آیا میدانید مهرالمسمی : مهریه‌ای که در زمان عقد مشخص شود مهرالمسمی نام دارد. مهرالمسمی…