اعسار-از-پرداخت-بدهی ادامه مطلب

اعسار از پرداخت بدهی

اعسار از پرداخت بدهی آیا میدانید دردعوای اعسار از پرداخت بدهی توسط شخصی که محکوم شده, همیشه دادگاه نخستین صالح…

اجرای-احکام-کیفری ادامه مطلب

اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری آیا میدانید هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا…