مجلس شورای اسلامی ادامه مطلب

کیان پور : لزوم ارتقاء توان صنعت هواپیمایی کشوری برای بکارگیری خلبانان آموزش دیده/ نوسازی ناوگان هوایی با قراردادهای خارجی نیازمند پیش بینی سناریوهای تحریمی است

کیان پور : لزوم ارتقاء توان صنعت هواپیمایی کشوری برای بکارگیری خلبانان آموزش دیده/ نوسازی ناوگان…

مجلس شورای اسلامی ادامه مطلب

ابوترابی: اعطای ریاست هیات نظارت بر انتخابات شوراها به رئیس دادگستری اشتباه است/ دبیرخانه دائمی برای نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها ایجاد شود

ابوترابی: اعطای ریاست هیات نظارت بر انتخابات شوراها به رئیس دادگستری اشتباه است/ دبیرخانه دائمی برای…

مجلس شورای اسلامی ادامه مطلب

جمالی نوبندگانی: دستور توقف لاتاری ناشی از سیاست‌های نژادپرستانه حاکمیت آمریکا/ سختگیری به ایرانیان موجب زیان جامعه آمریکایی می‌شود

جمالی نوبندگانی: دستور توقف لاتاری ناشی از سیاست‌های نژادپرستانه حاکمیت آمریکا/ سختگیری به ایرانیان موجب زیان…