وکیل آنلاین

چک بلا محل

چک-بلا-محل

چک بلا محل

آیا میدانید

هر کس که با علم و اطلاع از بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید مجرم شناخته می شود و بسته به میزان چک به حبس محکوم خواهد شد !

(مستند ماده ۱۰ قانون صدور چک )

پست های مرتبط

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز