برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه سالیانه از فرم زیر استفاده کنید :

                 (نرخ تورم و شاخص بر اساس سال 1402)

                  جهت محاسبه تاخیر تادیه ماهیانه کلیک کنید
calculations shutterstock 139629029 خسارت تاخیر تادیه سالانه