وکیل آنلاین

مجازات شهادت دروغ در دادگاه چیست؟

مجازات شهادت دروغ در دادگاه چیست؟

آیا می‌دانید:

بر اساس مادۀ 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد تا دوازده میلیون ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است.

این جرم ازجمله جرائم مطلق محسوب می‌شود.

این جرم از جرائم عمومی است و از این‌رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است را مشمول ماده 650 دانست.

ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌شود را نمی‌توان مشمول حکم مادۀ 650 دانست.

همچنین ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند صلاحیت استماع را نداشته باشد نیز نمی‌توان مشمول مادۀ 650 دانست.

جهت مشاوره حقوقی تلفنی و درخواست وکیل با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

افزودن یک دیدگاه