وکیل آنلاین

قاچاق

قاچاق

قاچاق

آیا میدانید

 وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب میشود و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و نیز به هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز به جزای نقدی محکوم میشود !

 

پست های مرتبط

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز