وکیل آنلاین

دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه

دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاييه

شماره ۱۰۰/۵۳۴۰/۹۰۰۰ – ۲۸/۱/۱۴۰۰ 

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۰۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۱۰۰/۵۳۴۰/۹۰۰۰ – ۲۸/۱/۱۴۰۰

دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه

در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه قضاییه و همچنین سیاستهای کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضائیه» به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ کلیه دارندگان پایه قضایی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) قوه قضاییه، مشمول این دستورالعمل میباشند.

ماده۲ـ قاضی در تصمیم گیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمیتواند در اتخاذ تصمیم او دخالت یا اعمال نظر کند، بر این اساس و به منظور صیانت از استقلال قضایی قضات، تمامی مدیران قوه قضاییه موارد زیر را رعایت و جهت تحقق آن برنامه ریزی و اقدام میکنند:

الف ـ توجه به استقلال، شأن و منزلت قضات در راستای اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی طرفی؛

ب ـ خودداری از اعمال فشار یا القای نظر با هر انگیزه ای اعم از سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضایی؛

پ ـ منع هرگونه مداخله مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی و اداری در امور قضایی؛

ت ـ رعایت مقررات قانونی در جابجایی، ارتقاء، انتقال قضات و ارجاع پرونده به آنان؛

ث ـ تأمین امنیت شغلی، مالی و سازمانی قضات در حدود اختیارات.

ماده۳ـ مدیران در قوه قضاییه جهت تکریم همکاران به منظور دسترسی و ارتباط مستقیم با آنان باید به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ـ تعیین روز یا ساعت خاصی در هر هفته، ترجیحًا خارج از وقت اداری، جهت برقراری ارتباط و انجام ملاقات حضوری با کارکنان و اطلاع رسانی ایام ملاقات به آنان؛

۲ـ بازدید برنامه ریزی شده یا سرزده از واحدهای قضایی و ستادی و بررسی مشکلات کارکنان و اقدام لازم جهت رفع آنها؛

۳ـ ثبت و پیگیری نتیجه ارتباط و ملاقات حضوری با کارکنان؛

۴ـ بهره گیری از روشهای مناسب، به ویژه نظام پیشنهادات جهت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری به ویژه در امور مربوط به آنان؛

۵ ـ مبتنی نمودن تمام اقدامات در جهت اعتناء به امور قضات و کارمندان و ملموس بودن جهت گیری های مثبت و اجتناب از هرگونه اقدامی که اشعار بر بی اعتنایی نسبت به امور قاضی داشته و نظارت بر انجام امور اداری کارکنان و پیگیری آنها؛

۶ ـ برگزاری جلسه معارفه هنگام شروع به کار قضات، تغییر سمت، انتقال و یا بازنشستگی آنها و تقدیر شایسته و متناسب با شأن، مسئولیت و عملکرد آنها.

ماده۴ـ ضابطان دادگستری در قلمروی وظایف خود، تحت ریاست دادستان انجام وظیفه میکنند و مجری دستورهای قانونی قضات هستند. پیگیری درخواست ضابطان باید منطبق با موازین قانونی و شرعی و با رعایت شأن و منزلت قضات باشد.

ماده۵ ـ فعالیت قاضی نباید به گونهای باشد که سبب مخدوش شدن شأن و استقلال وی شود، از جمله دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات، رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت.

ماده۶ ـ وظایف واحدهای مختلف قوه قضاییه در راستای حفظ شأن و منزلت کارکنان، در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر میباشد:

الف ـ دادسرای انتظامی قضات:

۱ـ رعایت اخلاق حرفه ای در هنگام نظارت و بازرسی و یا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پرونده های قضات؛

۲ـ بررسی و راستی آزمایی نسبت به گزارشهای ارسالی علیه قضات.

ب ـ مرکز حفاظت و اطلاعات:

۱ـ انتصاب مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان و واحدهای قضایی، ترجیحًا از میان دارندگان پایه قضایی و با هماهنگی مدیران مربوط؛

۲ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رعایت اولویت به رویکرد آموزش، آماده سازی و تذکر نسبت به خطرات و آسیبهای فرا روی کارکنان؛

۳ـ اتخاذ تدابیر لازم در شناسایی اشخاصی که از روشهایی مانند شکایت علیه قضات به عنوان ابزاری جهت خروج پرونده از روند رسیدگی عادی استفاده میکنند و برخورد لازم با آنان.

۴ـ خودداری از هرگونه برخوردی که موجب هتک حرمت کارکنان شود.

۵ ـ برخورد متناسب با گزارشهای خلاف واقع، علیه کارکنان،

۶ ـ حمایت و مراقبت از کارکنان در پرونده های مهم.

۷ـ اختصاص مامور انتظامی به تعداد لازم، به تناسب شعب دادسرا و دادگاه، برای انجام امور انتظامی،

تبصره۱ـ مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات، ضمن اجرای وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کنند که موجب کاهش انگیزه قضات نشوند.

تبصره۲ـ اظهارنظر مراجع نظارتی راجع به کارکنان باید مستند، مکتوب و شفاف باشد.

پ ـ کمیسیون نقل و انتقال قضات:

۱ـ تصمیم گیری بر اساس دلایل و یا گزارش های مستند در پیشنهاد انتقال یا ارتقاء قضات؛

۲ـ اولویت بخشی به بررسی درخواست انتقال قضات غیربومی یا دارای مشکالتی مانند بیماری، سرپرستی خانواده؛

۳ـ استماع توضیح قضات در موارد ابهام و رسیدگی به اعتراض آنان به تصمیمات کمیسیون، در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی:

۱ـ ارتقای ضابطه مند کارکنان براساس الگوی شایستگی رفتاری و شغلی بعد از گذراندن آموزشهای تخصصی موردنیاز؛

۲ـ اقدام برای بهره مندی کامل کارکنان عضو خانواده شهدا و ایثارگران از تمامی مزیتهای قانونی در نظر گرفته شده برای آنان؛

۳ـ ارائه برنامه های تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان نخبه با اتخاذ سازوکارهای مناسب از جمله مأموریت های آموزشی، ارتقای شغلی و برنامه های تقدیر از نخبگان؛

۴ ـ معرفی قضات شایسته برای دریافت نشان عدالت، در اجرای «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸رییس قوه قضاییه»؛

۵ ـ برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مستمر و منظم راجع به تقویت مهارتهای اجتماعی، به ویژه مهارتهای ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت احساسات و هیجانات، اخلاق حرفه ای و آداب قضا، رعایت نزاکت، شأن و استقلال قضایی با هدف جلوگیری از خطرات و آسیبهای پیش روی کارکنان و پایش و ارزیابی میزان اثربخشی آنها؛

۶ ـ توجه به تمایل کارآموزان قضایی در تعیین منطقه و محل خدمت آنان با رویکرد توزیع عادلانه قضات؛

۷ ـ اعلام اسامی کارکنانی که در هر سال بازنشسته میشوند قبل از آغاز سال، به منظور تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی.

ث ـ معاونت راهبردی:

۱ـ تهیه ضوابط راجع به استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوه قضائیه؛

۲ـ تدوین ضوابط حضور اشخاص در مراجع قضایی، متناسب با شأن کارکنان؛

۳ـ تدوین ضوابط ویژه ایمنی و امنیت شغلی، مالی و سازمانی کارکنان؛

۴ـ بهبود فرآیند جذب، گزینش،انتقال، طبقه بندی،ارزشیابی و ترفیع کارکنان، با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مراجع ذیربط؛

۵ ـ تدوین ضوابط مربوط به توزیع کارکنان در واحدهای ستادی و قضایی؛

ج ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی:

۱ـ پیگیری تخصیص بودجه سالانه به منظور ارائه و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی و گردشگری، ورزش، مسکن و تشویق کارکنان با اولویت مناطق محروم؛

۲ـ برقراری بیمه مسؤولیت مدنی قضات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛

۳ـ تخصیص ردیف بودجه جهت تأمین منازل سازمانی با اولویت کارکنان فاقد مسکن و توزیع عادلانه و ضابطه مند آن؛

۴ـ ایجاد صندوق پرداخت تسهیلات مالی به کارکنان؛ متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛

۵ ـ انجام خدمات مشاوره و مددکاری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و بیماریهای سخت درمان، برای کارکنان و خانواده آنان؛

۶ ـ ارائه خدمات رفاهی به خانواده های نیازمند حمایت کارکنانی که به مقام والای شهادت رسیده، فوت میکنند، از کارافتاده یا مبتلا به بیماری صعب العلاج میشوند؛

۷ـ فراهم آوردن زمینه لازم برای تأمین سلامت جسمی کارکنان از طریق اختصاص فضای ورزشی و امکانات تفریحی مناسب؛

۸ ـ پرداخت پاداش پایان خدمت یا وجوه مربوط به بازخریدی از خدمت و نظایر آن در یک مرحله و به ترتیب تاریخ بازنشستگی و بازخریدی در اسرع وقت و بدون تبعیض؛

۹ـ فراهم نمودن وسیله نقلیه ایمن و مناسب در انجام مأموریت های کارکنان قوه قضاییه؛

۱۰ـ تمهید سازوکارهای مناسب جهت انجام امور اداری و خدماتی کارکنان در ساعات اداری به منظور استفاده بهینه از زمان آنان؛

۱۱ـ اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه و آموزش نکات امنیتی به کارکنان از طریق ستاد پدافند غیرعامل، به ویژه در شرایط خاص و بحرانی و فراهم سازی پاسخگویی برخط به سؤالات کارکنان.

چ ـ مرکز رسانه:

۱ـ اقدام لازم جهت تولید محصولات فرهنگی در حوزه حقوقی و قضایی برای انعکاس هنرمندانه واقعیتهای قضاوت با رعایت شأن قاضی؛

۲ـ آموزش عمومی چگونگی مراجعه مردم به دستگاه قضایی و مواجهه با کارکنان؛

۳ـ تهیه مستند خدمت قضات با هدف تقدیر از قضات شایسته؛

۴ـ اقدام رسانه ای مناسب جهت قدردانی از کارکنانی که در مسیر خدمت خود به شهادت رسیده، فوت میکنند یا از کارافتاده میشوند.

ماده۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سامانه راهکار سازمانی ارتباط کارکنان با مسؤولان عالی قوه قضائیه، را ایجاد میکند. استفاده از این سامانه مستلزم ثبت درخواست و تبیین موضوع میباشد.

ماده ۸ ـ به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات اداری، استخدامی یا مالی کارکنان و شکایت آنان «کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان قوه قضائیه» تشکیل میشود تا در چارچوب اختیارات رییس قوه قضاییه به درخواست کارکنان رسیدگی کند. اعضای کمیسیون به مدت دو سال از سوی رییس قوه قضاییه منصوب میشوند. کمیسیون مرکب از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به مدت دو سال از سوی رییس قوه قضاییه منصوب میشوند.

تبصره ـ کمیسیون میتواند حسب مورد از مدیران مرتبط با موضوع برای شرکت در جلسات دعوت کند.

ماده۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز