وکیل آنلاین

حضانت فرزند در قانون اسلامی به چه صورت است و چه قوانین دارد؟

حضانت فرزند

آیا می‌دانید:

مطابق قانون درصورت فوت یکی از والدین حضانت فرزند برعهده والد خواهد بود. یعنی درصورت فوت پدر، مادر طرف دیگر حضانت طفل را برعهده خواهد داشت. البته درصورتی که دادگاه پس از دادخواست ولی قهری، مادر را دارای صلاحیت لازم برای حضانت از فرزند نداند حضانت از وی گرفته می‌شود. درشرایطی که هر دو والدین کودک از دنیا رفته باشند مسئولیت نگهداری از فرزند برعهده جد پدری خواهد بود، درصورت فقدان جد پدری نزدیکترین خویشان به ترتیب ارث این مسئولیت را برعهده خواهند داشت.

جهت تنظیم لایحه و مشاوره حقوقی تلفنی با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

افزودن یک دیدگاه