وکیل آنلاین

بخشنامه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی

بخشنامه در خصوص پيشگيری و رسيدگی به جرائم انتخاباتی

شماره ۱۰۰/۱۵۳۴۴۸/۹۰۰۰ – ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ 

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۲۸۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ۱۰۰/۱۵۲۸۱۷/۹۰۰۰ – ۱۸/۱۱/۱۳۹۹

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی

مراجع قضایی سراسر کشور

با توجه به نتایج موثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره های گذشته و نظر به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شورایهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و در اجرای قوانین و مقررات مربوط، از جمله ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ آن و ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر ایجاد تشکیلات قضایی در هر شهرستان یا بخش و مواد ۲۴ ،۳۳ ،۳۸ ،۶۸ ،۶۹ ،۷۰ ، ۷۱، ۷۳ و تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواد ۵۵ ،۵۷ ،۵۸ ، ۵۹ ،۶۱ ،۶۵ و ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مواد ۳۹ و ۶۷ قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و به منظور پیشگیری از وقوع جرم در محدوده قوانین و مقررات در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است ضمن تشکیل هر چه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در مرکز و شهرستانهای سراسر کشور به شرح زیر، با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید:

الف ـ ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی به قرار زیر است:

یک ـ اعضاء ستاد مرکزی:

۱ـ دادستان کل کشور (رییس ستاد)؛

۲ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه (دبیر ستاد)؛

۳ـ نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضایی نیروهای مسلح و صدا و سیما؛

۴ـ رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران؛

۵ ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور.

تبصره۱ـ ریاست ستاد میتواند متناسب با موضوع از سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط دعوت نماید.

تبصره۲ـ با توجه به حضور رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست.

دو ـ اعضاء ستاد استانی (مرکز استان)

۱ـ رییس کل دادگستری استان (رییس)؛

۲ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر)؛

۳ـ دادستان مرکز استان؛

۴ـ مسئولین دستگاهها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان؛

۵ ـ بازرس کل استان در سازمان بازرسی کل کشور.

تبصره۱ـ رییس ستاد استان میتواند به تناسب موضوع از سایر دستگاهها و نهادها دعوت نماید.

تبصره۲ـ رؤسای دادگستری شهرستان میتوانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند.

سه ـ اعضای ستاد شهرستانها

در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رییس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی ، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام دهند.

ب ـ وظایف ستادهای مذکور به قرار زیر است:

۱ـ پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛

۲ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

۳ـ تبیین و تعیین برنامه های پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛

۴ـ هماهنگی و تعامل مداوم با هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاهها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛

۵ ـ انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی؛

۶ ـ توجیه، ارشاد و انذار تشکلها، احزاب، گروهها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

۷ـ اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازاتهای قانونی از طریق رسانه های جمعی با هدف ارتقاء آگاهی های عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛

۸ ـ انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاهها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح.

تبصره۱ـ ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی میباشد

تبصره۲ـ دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رییس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد.

تبصره۳ـ ستادها در سطح شهرستانها و استانها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال مینمایند.

تبصره۴ـ گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استانها و شهرستانها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع بندی و در پایان انتخابات به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال میگردد.

پ ـ وظایف روسای کل دادگستری

رؤسای کل دادگستریهای سراسرکشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز