وکیل آنلاین

آیا پدر می‌تواند فرزند خود را از ارث محروم کند؟

آیا پدر می‌تواند فرزند خود را از ارث محروم کند؟

آیا می‌دانید:
پدر نمی‌تواند تمام اموالش را فقط به نفع یکی از فرزندانش وصیت کند. چرا که قواعد ارث ازجمله قواعد امری است و کسی نمی‌تواند برخلاف آن عمل کند. طبق ماده 837 قانون مدنی کسی نمی‌تواند برخلاف به موجب وصیت فرزند خود یا هریک از وراث را از ارث محروم کند. بنابراین باید گفت وصیت مطابق قانون تنها نسبت به یک سوم اموال صحیح است و نسبت به الباقی آن با درخواست ذی‌نفع قابل ابطال است لازم به ذکر است همانطور که قانون تصریح دارد امکان سلب کلی حق ارث از وراث شخص وجود ندارد.

جهت مشاوره حقوقی تلفنی و درخواست وکیل با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

افزودن یک دیدگاه