وکیل آنلاین

آمار چک های برگشتی در آذرماه امسال ۳۲ درصد کم شده است

چک

آمار چک های برگشتی در آذرماه امسال 32 درصد کم شده است

بانک مرکزی اعلام کرد: در آذرماه گذشته در کشور 584 هزار فقره چک به ارزش 68 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 32.8 و 26.8 درصد کاهش نشان می دهد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در آذرماه در کشور بیش از 5.7 میلیون فقره چک به ارزشی در حدود 637 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 19.8 و 10.7 درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود 2 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 351 هزار میلیارد ریال مبادله شد و در مجموع 52.3 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 34.5، 9.4 و 8.4 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها داشته اند.

همچنین 66.4 درصد از ارزش این چک ها در سه استان تهران (55.2 درصد)، خراسان رضوی (5.7 درصد) و اصفهان (5.5 درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها داشته اند.

** چک های وصولی

در آذرماه امسال، در کشور حدود 5.2 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 568 هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 18 و 8.2 درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشور 89.8 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 89.3 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شد که این میزان در استان تهران حدود 1.8 میلیون فقره چک به ارزشی در حدود 316 هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین در این ماه 90.3 درصد از نظر تعداد و 90 درصد از نظر ارزش چک های مبادله ای در استان تهران وصول شده است.

در این مدت همچنین در بین دیگر استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های وصـولی بـه کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیلان (92.1 درصد)، البرز (91.5 درصد) و یزد(91.2 درصد) اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد (83.3 درصد)، کردستان (85.1 درصد) و چهارمحال و بختیاری (85.5 درصد) پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های ایلام (95.5 درصد)، بوشهر (94.8 درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (94.5 درصد) اختصاص یافته است و استان های چهارمحال و بختیاری (77.5 درصد)، سمنان (83.4 درصد) و هرمزگان (84.4 درصد) کمترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شده در اسـتان را به خود اختصاص داده اند.

** چک های برگشتی

در آذرماه امسال در کل کشور حدود 584 هزار فقره چک به ارزش بیش از 68 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است کـه نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب 32.8 و 26.8 درصد کاهش نشان می دهد.

در این ماه، در استان تهران حدود ١٩٢ هـزار فقره چک به ارزش بیش از 35 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد؛ در کل کشور 10.2 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 10.7 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

همچنین در این ماه در استان تهران 9.7 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 10 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

همچنین در این مدت در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی بـه کل ارزش چک های مبادله شده دراستان به ترتیب به استان های چهارمحال وبختیاری (22.5 درصد)، سـمنان (16.6 درصد) و هرمزگان (15.6 درصد) اختصاص یافته است و استان های ایلام (4.5 درصد)، بوشهر (5.2 درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (5.5 درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

** چک های برگشتی به تفکیک علل

در آذرماه امسال، در کل کشور بیش از ٥٥٩ هزار فقره چک به ارزش حدود 65 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در مجموع در کل کشور از نظر تعداد 95.8 درصد و از نظر ارزش 94.4 درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ١٨١ هزار فقره چک بـه ارزش حدود ٣٣ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در استان تهران از نظر تعداد 94.3 درصد و از نظر ارزش 93.5 درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در این ماه، در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی بـه دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان، به ترتیب بـه استان های چهارمحال و بختیاری (98.8 درصد)، ایلام (98.7 درصد) و هرمزگان (98.6 درصد) اختصاص یافته است و استان های سیستان و بلوچستان (50.2 درصد)، بوشهر( 88.3 درصد) و آذربایجان شـرقی(92.7 درصد) کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

منبع خبر : ایرنا

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز