وکیل آنلاین

آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

آیا می‌دانید:

درصورتی که مورد وکالت توسط اصیل (موکل) انجام شود، عقد وکالت منفسخ است و بلاعزل بودن یا نبودن عقد وکالت اعم از اینکه ضمن عقد خارج لازم شرط شده باشد و یا در قالب دیگری وکالتنامه رسمی بلاعزل تنظیم شده باشد، اثری در عمل حقوقی موکل ندارد، بنابراین دعوای اعلام فسخ یا انفساخ آن قابلیت طرح و پذیرش را دارد.

جهت مشاوره حقوقی تلفنی و درخواست وکیل با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

افزودن یک دیدگاه