نفقه ادامه مطلب

نفقه چیست ؟

نفقه چیست ؟ آیا میدانید نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا،…

مفهوم-تمکین ادامه مطلب

مفهوم عدم تمکین

مفهوم عدم تمکین آیا میدانید هرگاه زن همسرش را تمکین نکند و در اصطلاح حقوقی ناشزه…