فسخ نکاح

فسخ نکاح عیوبی که باعث فسخ نکاح می‌شوند یکی از مواردی که باعث فسخ ازدواج می‌شود،…

طلاق از طرف زوجه

طلاق از طرف زوجه چگونگی طلاق از طرف زوجه اگر زن یکی از این شروط ۱۲ گانه را…

طلاق از طرف زوج

طلاق از طرف زوج چگونگی طلاق از طرف زوج مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر…

حضانت

حضانت حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟ قانونگذار برای نگاهداری طفل، در…

تمکین ادامه مطلب

تمکین

تمکین تمکین چیست ؟ همین که نکاح یا ازدواجی از منظر قانونی و شرعی به درستی…

اثبات زوجیت

اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مواردی،…