واحدی 4 هفته قبل

پروندحکم و دیه وقرار صادر کرده ولی زندانی که بخاطر پرونده دیگری در زندان است پیگیری نمیشود

1 پاسخ
عاطفه حقانی عضو سایت 4 هفته قبل

با سلام 
جهت شرح ما وقع و توضیحات بیشتر در خصوص پرونده با شماره ۰۲۱۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل فرمایید.