سید حسین طباطبائی asked 2 هفته ago

۶۰ میلیون تومان به دوستم قرض داده بودم پس از مطالبه، زمینی حدود هزار متر مربع را به جای طلبم به من نشان داد که محصور بود و مشخص بود که در تصرف او نیست گفت این زمین از زمین های موات است که اشخاص آنها را تصرف کرده اند من در اداره ثبت کسی را دارم و سند به نام تو میزنم همین کار را هم کرد پس از اخذ سند من علیه متصرف شکایت تصرف عدوانی کردم سبق تصرف ایشان احراز و برای من منع تعقیب صادر شد متصرف از قولنامه هایی که ید قبلیم جعل کرده بود و سند صادر شده بود کپی گرفت و به منتسبین قولنامه ها مراجعه کرد علیه من و ید قبلی ام شکایت کردن، برای من عدم احراز سونیت و برای ید قبلیم ۱سال حبس وشصت ملیون جریمه درحق دولت و رد زمین به متصرف صادرشد من میتونم به استناد همان سند رسمی دادخواست خلع ید و اجرت المثل مطرح کنم؟ چون از دوستم نمیخوام شکایت کنم .طرف میتونه به استناد دادخواست من علیه من شکایت کیفری کنه؟ ممنون

1 Answers
مدیر سایت عضو سایت answered 2 هفته ago

با درود
اگر اثبات شده که قولنامه ها جعلی بوده است و همچنین زمین به متصرف بازگردانده شده خیر . پرونده شما باید بررسی گردد . پیشنهاد می شود به بخش مشاوره تلفنی مراجعه کنید تا با کسب اطلاعات دقیق تر بهترین راه حل را در اختیار شما بگذاریم .