پرسش و پاسخ حقوقی رایگاندسته بندی: سوالنقض رأی یا نقض تاریخ پرداخت نفقعه

استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه نقض و پرداخت نفقعه از تاریخ مذکور تا این تاریخ نقض و پرونده نفقعه از این تاریخ تا آن تاریخ وفق نظریه کارشناس بدوی اعلام و صادر میشود.
سوال من اینه که طبق رای تجدیدنظر استان رای دادنامه‌ی بدوی کامل نقض است یا فقط تاریخای پرداخت نفقعه موقعه؟

1 پاسخ
عاطفه حقانی عضو سایت 2 هفته قبل

با سلام
مطابق توضیحات شما رای بدوی تایید گردیده لکن تاریخ های پرداخت نفقه در رای توسط دادگاه تجدید نظر تغییر کرده است و مطابق آن رای اجرا خواهد شذ.
جهت اخذ اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی با شماره 02188968372 تماس حاصل فرمایید.