محمدرضا asked 2 هفته ago

سلام، خیلی وقته که با همسرم مشکل داریم واصلا همدیگه رو دوست نداریم و چهارتا فرزند دارم وموقعی که می خواهیم بریم دادگاه واز هم دیگه جدا بشیم خانمم بچه ها رو قبول نمی کنه ونمی خواد من این مشکل رو چه جوری برطرف کنم