Avatarعمادالدین رخصتی asked 1 ماه ago

سلام بنده اعتیاد به شیشه و دوا دارم 8 سال پیش در حین مصرف گرفتنم و 20 روز زندان رفتم بعد از آن 6 بار به کمپ رفتم اما ترک نکردم تقریبا 2 ماه پیش از کار به خاطر اعتیاد اخراج شدم سوالم این هست که 29 همین ماه دادگاه دارم خانم رفته برای طلاق اقدام کرده میخوام بدونم اولین جلسه دادگاه 2 روز دیگه هست در همان اولین جلسه قاضی من را میفرسته برای آزمایش اعتیاد یا جلسه چندم میفرسته یا که اصلا نمیفرسته ممنون میشم جواب بدین