ساالار 3 ماه قبل

با سلام ۱۰ سال قبل یک بیعنامه دستنویس تنظیم نمودیم خریدار شرکت تعاونی فروشنده شخص مورد معامله زمین جهت احداث کارخانه پای معامله طبق اساسنامه شرکت دونفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت با دو شاهد و فروشنده امضا نمودند و یک فقره چک یکساله به فروشنده تحویل شد اما پس از ۹ماه فروشنده درخواست فسخ را مطرح کرد و به ازای ضرر و زیان (دریافت تمام استعلامات ، تغییر کاربری و پروانه و … ) قرار شد بخشی از زمین را بصورت رایگان به خریدار تسلیم کند. که این قرار را مکتوب نکردیم و فقط صحبت بود ان چک هم از فروشنده بازپس گرفته شد تا در جلسه ای بابت ضرر و زیان بیعنانه جدید تنظیم کنیم… اما با شیطنت اطرافیان فروشنده ، از شخص مدیر عامل که از اقوام فروشنده بود به تنهایی پشت کپی رنگی بیعنانه اصلی امضای فسخ معامله گرفتند.(بدون مصوبه هییت مدیره ، بدون امضای دوم هییت مدیره و مهر شرکت) حالا پس از ۱۰ سال ما متوجه شدیم مدیر عامل سابق چنین کاری رو انجام داده وضعییت معامله ما چگونه است؟ اگر معامله پا برجاست چون چک از فروشنده دریافت شده و پولی دریافت نکرده تکلیف چیست؟ در این مدت زمین مورد بهره برداری فروشنده و در تصرف او بوده و این امر میتواند باعث ابطال مبایعه نامه شود؟

1 پاسخ
مدیر سایت عضو سایت 3 ماه قبل

با درود
با توجه به این که چک را دریافت نموئه اید و مبلغی دریافت نشده عملا معامله شما فسخ شده است . ولی باید تمام مدارک شما بررسی گردد تا بتوان اظهار نظر دقیق نمود .
جهت اخذ اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی با شماره 02188968372 تماتس حاصل فرمایید.