نفقه ادامه مطلب

نفقه

نفقه نفقه چیست؟ نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو…

مهریه ادامه مطلب

مهریه

مهریه مهریه چیست ؟ یکی از تفاوت‌های مهم ازدواج دائم و موقت، نقش مهریه در آن‌هاست. تعیین مهریه در نکاح موقت الزامی…

فسخ نکاح ادامه مطلب

فسخ نکاح

فسخ نکاح عیوبی که باعث فسخ نکاح می‌شوند یکی از مواردی که باعث فسخ ازدواج می‌شود،…

طلاق توافقی ادامه مطلب

طلاق توافقی

طلاق توافقی طلاق توافقی چیست؟ همان‌طور که از اسم آن آشکار است منوط به توافق زن…

حضانت ادامه مطلب

حضانت

حضانت حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟ قانونگذار برای نگاهداری طفل، در…

تمکین ادامه مطلب

تمکین

تمکین تمکین چیست ؟ همین که نکاح یا ازدواجی از منظر قانونی و شرعی به درستی…

ازدواج مجدد ادامه مطلب

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد اجازه ازدواج مجدد اجازه ازدواج مجدد، فقط برای مرد، و با رعایت شرایط خاصی در…

اثبات زوجیت ادامه مطلب

اثبات زوجیت

اثبات زوجیت دعوای اثبات زوجیت اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مواردی،…