وکیل کیفری

 

دعاوی کیفری در حقیقت شاخه‌ای از حقوق جزا هستند که شامل که شامل جرائم، مجازات‌ها و قوانین جزائی می‌باشد.
هرگاه شخصی مطابق قانون مرتکب جرمی شود، دارای مسئولیت کیفری می‌باشد و هرگاه این جرائم از جمله جرائم قابل گذشت باشد، درصورت وقوع جرم، با شکایت شاکی مطرح می‌گردد و با گذشت او نیز تعقیب متهم متوقف خواهد شد. در دعاوی کیفری طرفین دعوا می‌توانند وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند. لکن در دعاوی حقوقی جرمی واقع نگردیده و جنبه مجازات ندارد. تفاوت پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این مورد می‌باشد. حال درصورت وقوع جرم و بزه می‌بایست برای تشکیل پرونده کیفری و طرح دعوای کیفری در پی انتخاب وکیل متخصص در امور کیفری باشیم. وکیل کیفری خوب و متخصص اولاً می‌بایست امانت‌دار خوبی باشد، در واقع محرم اسرار موکل خود باشد. وکیل کیفری خوب و متخصص موکل را با صداقت و اطمینان در پرونده کیفری خود راهنمایی می‌کند و تمام تلاش خود را به اجرا می‌گذارد تا موکل را از بیراهه نجات دهد و همچنین لازمه چنین امری داشتن اطلاعات و معلومات و دانش حقوقی کافی می‌باشد و نهایتاً در پرونده‌های کیفری زمان اهمیت بسیار زیادی دارد به نحوی که موکل کیفری متخصص می‌بایست وقت‌شناس بوده و اقدامات مقتضی را به موقع به اجرا گذارد.