با درود 

کاربران محترم توجه داشته باشید که آدرس مراجع قضائی دائما در حال تغییر هستند . ما سعی بر آن داریم که به محض مطلع شدن از تغییرات آدرس مراجع آن ها را به روز رسانی کنیم . لذا از شما عزیزان تقاضا داریم در صورتی که اطلاعاتی در این خصوص دارید ما را در این امر یاری بفرمائید .

دادگاه های حقوقی تهران

مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

میدان تجریش – خیابان فنا خسرو(ثبت سابق) – پلاک ۷۳

تلفن : ۲۲۷۲۵۰۱۹-۲۲۷۲۷۴۶۲ نمابر : ۲۲۷۲۷۴۶۷

کد پستی : ۱۹۸۹۶۱۶۴۲۳

مناطق ۱ و ۲

وع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۱۵  ۱۲۲۸

 

مجتمع قضایی شهید باهنر (ره) (رسالت)

نشانی تهرانپارس –تقاطع خ شهید باقری و خ شهید عباسپور

تلفن  ۷۷۰۵۵۶۴۳و۷۷۰۵۵۶۴۰و۷۷۰۵۵۶۳۰ -۹

کد پستی ۱۶۵۳۶۱۴۹۸۱

مناطق ۴و۸

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۴ ۱۰ ۲۶۵۰

 

 

مجتمع قضایی شهید صدر

نشانی:خیابان شیخ بهایی –خیابان دوازده متری اول

مناطق ۳و۷

 

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۷ ۲ ۱۹۳۸

 

مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره)

نشانی:بالاتر از میدان فردوسی –خ سپهبدقرنی- نبش خ سمیه

تلفن : ۸۸۸۰۷۰۴۳-۸۸۸۹۲۸۴۳-۹-۸۸۸۹۵۹۹۵

کد پستی ۱۵۸۴۷۵۳۵۱۱

مناطق ۶و۱۲

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۲۶   ۲۷۵۳

 

مجتمع قضایی شهید مدرس

نشانی : حکیمیه- خیابان سازمان  آب –خیابان امام حسین

تلفن ۷۷۳۱۱۲۴۵-۷۷۳۱۱۲۴۷-۷۷۳۱۱۵۹۴-۷۷۳۱۱۲۵۸

مناطق ۱۳

تجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
  ۵۱۲  ۵۲۲

 

مجتمع قضایی شهید محلاتی

نشانی: اتوبان آهنگ –بلوار ابوذر –بین پل چهارم وپنجم

تلفن ۳۳۸۰۰۸۱۱-۳۳۸۰۰۰۳۰-۳۳۸۰۱۵۲۷-۳۳۸۰۰۸۳۶

کد پستی :۱۷۷۹۶۶۵۳۶

مناطق ۱۴ و۱۵

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۱۱۰  ۱۲۳۳

 

مجتمع قضایی شهید مدنی

نشانی: ضلع شرقی دانشگاه تهران-خیابان قدس –روبه روی خیابان پورسینا

تلفن :۸۸۹۸۰۳۵۲-۵۱-۸۸۸۹۸۰۳۴۷

۲و۱۱

 

مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)

نشانی:یافت آباد –میدان معلم جنب خیابان حیدری شمالی

تلفن : ۶۶۲۲۴۴۶۷-۷۲-۶۶۲۲۴۴۶۸

کد پستی :۱۳۷۶۶۸۷۱۱۱

مناطق ۹-۱۰-۱۷-۱۸

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۰۷۲ ۱۲۳۱

 

 

مجتمع قضایی بعثت

نشانی : ضلع شمالی ترمینال جنوب

تلفن : ۵۵۳۲۴۰۴۰-۵۵۳۲۵۱۸۵-۵-۵۵۳۲۱۵۲۰

کدپستی:۱۱۸۸۷۱۹۵۶۳

مناطق ۱۶ و۱۹

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۶۱۲  ۷۲۵

 

مجتمع قضایی شهید مفتح (ره)

نشانی :شهر زیبا-خ مخابرات-م الغدیر-پشت کانون اصلاح وتربیت

تلفن ۳-۴۴۳۳۹۶۳۲-۴۴۳۳۹۶۳۰-۵-۴۴۳۳۹۷۰۰

کدپستی :۱۴۷۴۹۹۳۳۵۵

مناطق ۵-۲۲-۲۱

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۱۶ ۷ ۲۴۴۷

 

 

 

محدوده قضایی دادگاه های کیفری تهران

 

مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

نشانی:م تجریش – خیابان فنا خسرو (ثبت سابق ) پلاک ۷۳

تلفن :۲۲۷۲۵۰۱۹-۲۲۷۲۷۴۶۲-۲۲۷۲۷۴۶۶-۲۲۷۲۷۴۸۰-۵

کدپستی :۱۹۸۹۶۱۶۴۲۳

مناطق ۱

 

مجتمع قضایی قدس

نشانی:بلوارسیمون بولیوار-بلوار انصار المهدی –روبه روی دانشگاه سما

مناطق ۲-۵-۲۲-۲۱-۱۰-۹

تجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
   ۲۱  ۱۲۲

 

مجتمع قضایی شهید قدوسی

نشانی:خیابان شهیدقدوسی

تلفن :۸۶۰۷۳۱۱۷-۸۶۰۷۳۱۶۸-۸۶۰۷۳۱۹۲-۸۶۰۷۳۱۴۶-۸۶۰۷۳۹۸۶-۸۶۰۷۳۱۲۳

مناطق ۳-۷-۶

تجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
   ۲۴   ۲۴

 

مجتمع قضایی شهید مدرس

نشانی:حکیمیه –خیابان سازمان آب –خیابان امام حسین

تلفن ۷۷۳۱۱۲۴۷-۷۷۳۱۱۲۴۵-۷۷۳۱۱۵۹۴-۷۷۳۱۱۲۵۸

مناطق ۱۳-۲-۸

جدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
  ۵۱۲  ۵۲۲

 

مجتمع قضایی ولیعصر(عج)

نشانی:ضلع جنوبی پارک شهر ساختمان روزنامه رسمی کشور

تلفن:۹-۵۵۶۰۴۰۹۵-۵۵۶۳۸۶۱۴-۴-۵۵۶۰۲۰۵۱

مناطق ۱۱-۱۲

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب   ۱۳  ۱۱۴

 

مجتمع قضایی محلاتی (ره)

نشانی:اتوبان آهنگ –بلوارابوذر –بین چهرم وپنجم

تلفن :۳۳۸۰۰۸۱۱-۳۳۸۰۰۰۳۰-۳۳۸۰۱۵۲۷-۳۳۸۰۰۸۳۶

مناطق ۱۵-۱۴

 

مجتمع قضایی بعثت

نشانی:ضلع شمالی ترمینال جنوب

۵۵۳۲۴۰۴۰-۵۵۳۲۵۱۸۵-۵-۵۵۳۲۱۵۲۰

مناطق ۱۵-۱۴

 

مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)

نشانی :یافت آباد-میدان معلم جنب خیابان حیدری شمالی

تلفن :۶۶۲۲۴۴۶۷-۷۲-۶۶۲۲۴۴۶۸

کدپستی:۱۳۷۶۶۸۷۱۱۱

مناطق ۱۷-۱۸

 

مناطق قضایی نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

 

دادسرای ناحیه ۱ شمیران

نشانی :خیابان شریعتی –پل صدر-خیابان الهیه-پلاک ۲

تلفن ۲۲۰۰۰۴۳۸-۸۱-۲۲۰۰۷۳۷۹

کدپستی:۱۹۳۳۷۱۳۵۶۵

مناطق ۱

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۸۴ ۴۱۶

 

دادسرای  عمومی وانقلاب ناحیه ۲ تهران

نشانی :شهرک قدس-خیابان فرحزادی-خ کاج –خ نخل

تلفن ۲۲۰۸۴۳۸۶-۲۲۰۸۴۰۷۴-۲۲۰۸۴۰۶۷-۲۲۰۸۵۹۸۰-۲۲۰۸۵۹۷۸-۲۲۰۸۵۴۶۵

مناطق ۲

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۴۴ ۴۲۲

 

دادسرای ناحیه ۳ (ویژه مبارزه با زمین خواری)

نشانی :م ونک ابتدای خ ملاصدرا-خ پردیس-نبش کوچه زاینده –رود شرقی پ ۵۹

تلفن ۸۸۸۸۱۷۲۴-۸۸۸۸۱۷۲۲-۸۸۸۸۳۴۳۴-۸۸۸۸۶۱۶۱

کد پستی ۱۱۱۴۹۱۴۵۱۱

مناطق ۳

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۳۴ ۴۲۱

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۴ تهران

نشانی حکیمیه – خیابان سازمان آب-خیابان امام حسین

تلفن ۷۷۳۱۱۲۴۷-۷۷۳۱۱۲۴۵-۷۷۳۱۱۵۹۴-۷۷۳۱۱۲۵۸

مناطق ۴-۸-۱۳

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۶۱۵ ۵۳۶

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۵ تهران

نشانی:بلوار سیمون بولیوار –بلوار انصار المهدی-روبه روی دانشگاه سما

مناطق ۲۲-۵

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۴۵ ۵۲۴

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۶تهران

نشانی :خیابان مفتح –خیابان شهید شیرودی

تلفن ۸۶۰۷۳۸۹۷-۸۶۰۷۳۱۷۹-۸۶۰۷۳۱۵۳-۸۶۰۷۳۵۶۳-۸۶۰۷۳۵۹۳-۸۶۰۷۳۱۷۶

مناطق ۶

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۵۵ ۵۲۵

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۷ تهران

نشانی:خیابان شهید بهشتی –خ شهید علی اکبری

تلفن ۸۶۱۲۱۶۴۵-۸۶۱۲۱۶۴۸-۸۶۱۲۱۶۷۵-۸۶۱۲۱۶۹۳

مناطق ۷

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۶۶ ۲۱۴

 

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۱۰ تهران

نشانی: تقاطع خ جیحون ودامپزشکی

تلفن :۶۵۸۸۶۲۰۳۲-۶۵۸۶۲۰۱۷-۶۵۸۶۲۰۱۳-۶۵۸۶۲۰۴۵-۶۵۸۶۲۰۳۸

مناطق ۹-۱۰-۲۱

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۲۴ ۳۱۹

 

دادسرای ناحیه ۱۱

نشانی :خیابان ولیعصر (عج)-ضلع غربی میدان منیریه

تلفن :۵۵۳۸۵۶۳۰-۵۵۳۸۵۴۳۰-۵۵۳۷۵۷۵۰-۲-۵۵۳۸۵۳۳۰

کد پستی ۱۳۳۴۷۶۴۳۹۴

مناطق ۱۱

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۶۵ ۳۱۴

 

 

دادسرای ناحیه ۱۲ (۱۵ خرداد)

نشانی :ضلع شمالی پارک شهر –خ شهید فیاض بخش

تلفن ۶۶۷۲۴۰۵۷-۶۶۷۲۳۰۷۵-۶۶۷۲۴۰۱۲-۴-۶۶۷۲۲۵۶۱

کد پستی :۱۱۱۴۶۹۵۱۱

مناطق ۱۲

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۵۴ ۷۲۶

 

دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۱۴ تهران

نشانی:خ سردار ده حقی –بلوار کوثر

تلفن :۳۶۳۱۹۶۴۸-۳۶۳۱۹۵۶۹-۳۶۳۱۹۵۲۵-۳۶۳۱۹۶۵۱-۳۶۳۱۹۶۷۸-۳۶۳۱۹۶۷۶

مناطق ۱۴ -۱۵

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۱۱۴ ۵۳۰

 

دادسرای ناحیه ۱۶ (بعثت)

نشانی :ضلع شمالی ترمینال جنوب

تلفن :۵۵۳۲۵۱۸۴-۵۵۳۲۴۰۸۰-۵-۵۵۳۲۱۵۲۰

کدپستی ۱۱۸۸۷۱۹۵۶۳

مناطق ۱۶-۱۹

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۲۵ ۴۲۱

 

دادسرای ناحیه ۱۸ (شهید مطهری)

نشانی :جاده ساوه –چهارراه یافت آباد –م معلم –نبش خ حیدری

تلفن :۶۶۲۳۹۹۹۱-۷۲-۶۶۲۲۴۴۶۹

کد پستی ۱۳۷۶۶۸۷۱۱۱

مناطق ۱۷ -۱۸

نوع شعببازپرسیدادیاریسرپرستیاجرای احکام کیفریجمع
تعداد شعب۱۲۸ ۴۲۴

 

 

محدوده قضایی دادگاه های خانواده تهران

مجتمع قضایی خانواده ۲

نشانی :ضلع شمال شرقی م ونک –کوچه شهید مسعود صانعی

تلفن ۸۸۷۹۳۶۰۳-۸۸۷۹۳۶۰۲-۲-۸۸۷۷۳۶۲۱

کد پستی ۱۹۶۹۹۱۳۱۱۱

مناطق ۱-۳-۲-۶

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب    ۱۴ ۱۴۲۸

 

مجتمع قضایی شهید باهنر (رسالت)

نشانی:تهرانپارس –تقاطع خ شهید باقری و خ عباسپور

تلفن ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰-۷۷۰۵۵۶۴۰-۷۷۰۵۵۶۴۳

کد پستی ۱۶۵۳۶۱۴۹۸۱

مناطق ۴-۸-۱۳

 

مجتمع قضایی شهید مفتح (ره)

نشانی :شهر زیبا –خ مخابرات –م الغدیر –پشت کانون اصلاح وتربیت

تلفن :۳-۴۴۳۳۹۶۳۲-۴۴۳۳۹۶۳۰-۵-۴۴۳۳۹۷۰۰

کد پستی ۱۴۷۴۹۹۳۳۵۵

 

مجتمع قضایی شهید صدر (ره)

نشانی :خ شهید مطهری (ره )خ میر عماد –جنب فرمانداری تهران

تلفن :۸۸۷۵۹۷۸۲-۸۸۷۵۹۷۸۰-۹-۸۸۷۵۰۰۲۲

کد پستی ۱۵۸۷۸۱۵۱۳۳

 

مجتمع قضایی خانواده ۱

نشانی:اتوبان شهید محلاتی –نبرد جنوبی –جنب آتش نشانی وشهرداری

تلفن :۳۳۰۰۴۱۴۰-۳۳۰۰۹۱۲۹-۹-۳۳۰۰۹۱۱۳

کدپستی ۱۷۷۷۶۸۳۱۷۱

مناطق ۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۷-۱۹-۱۶-۱۵

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفری استانحقوقیجزاییخانوادهانقلاباجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب    ۲۵ ۱۷۴۲

 

مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)

نشانی : یافت آباد –خ معلم جنب خ حیدری شمالی

تلفن :۶۶۲۲۴۴۶۷-۷۲-۶۶۲۲۴۴۶۸

کد پستی ۱۳۷۶۶۸۷۱۱۱

مناطق ۱۸

 

دادگستری های شهرستان های استان تهران

 

دادگستری شهرستان فیروزکوه

نشانی :خ فرمانداری –خ ادارات (سایت اداری )جنب اداره ثبت احوال

تلفن :۷۶۴۴۲۲۲۴-۷۶۴۴۲۲۲۷

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعدادشعب  ۱۱  ۱۳

 

دادگستری شهرستان دماوند

نشانی : گیلاوند –میدان اصلی –سمت چپ به سمت دماوند جلوتر از شهرک جیلارد

تلفن:۷۶۳۱۸۸۹۹-۱-۷۶۳۱۲۶۰۰

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعدادشعب۳۲– – ۱۶

 

دادگستری شهرستان رباط کریم

نشانی : داودیه  بلوار آزادگان  خیابان دادگستری 

تلفن ۵۶۴۳۰۵۶۶-۵۶۴۲۶۷۲۰-۵۶۴۲۴۰۱۸-۵۶۴۲۲۲۰۳۰

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۵۲  ۶۱۳

دادگستری شهرستان شهریار

نشانی : شهریار  شهرک اداری اندیشه

تلفن: ۶۵۲۲۵۸۳۸-۶۵۲۲۵۴۰۰-۶۵۲۲۴۱۵۵-۶۵۲۲۲۲۵۵

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۶۵۲۳۲۱۸

دادگستری شهرستان قرچک

نشانی :قرچک میدان امام خمینی  خ دانشگاه پیام نور  نبش میدان طلائیه

تلفن: ۳۶۱۷۶۵۰۰-۷-۳۶۱۷۶۵۰۵

وع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع

 

دادگستری شهرستان پاکدشت

نشانی:پاکدشت بلوار امام رضا (ع) میدان معلم جنب مصلا

تلفن ۳۶۰۲۱۰۵۵-۳۶۰۲۰۸۲۰-۳۶۰۲۲۴۸۴

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب–  –۵۳– – ۶۱۴

 

 

 

دادگستری شهرستان ری

نشانی :شهرری  م هادی ساعی  میدان شهرداری  جنب شهرداری منطقه ۲۰

تلفن   ۵۵۹۶۱۱۶۶-۵۵۹۰۳۰۸۰-۳-۵۵۹۰۹۲۹۲

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۵۷ ۳۲۱۷

دادگستری شهرستان اسلامشهر

نشانی :میدان نماز  خ شهید صیاد شیرازی

تلفن :۵۶۳۴۵۷۰۰-۵۴۵۶۳۴۵۰۵۰

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب –– ۷۴۱۱۸۲۱

دادگستری شهرستان قدس

نشانی :شهر قدس خ ۴۵متری  ابتدای ۳۰ متری

تلفن ۴۶۸۲۳۱۷۰-۴۶۸۸۴۴۴۴-۷۴۶۸۸۴۴۴۵

وع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۳۳  ۳۹

 

 

 

دادگستری شهرستان ملارد

نشانی : ملارد بلوار رسول اکرم (ص) جنب شهرداری

تلفن :۶۵۱۰۲۹۵۰-۶۵۱۴۱۷۱۷

دادسرای شهرستانبازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
ملارد۲۷۱۱۱۱

 

دادگستری شهرستان بهارستان

نشانی : جاده ساوه نسیم شهر میدان هفت تیر اول بلوار خیر آباد خ دادگستری

تلفن ۵۶۷۶۹۵۴۰-۵۶۷۶۰۶۶۵-۸۵۶۷۶۰۶۳۷

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب–  –۶۵۱– ۵۱۷

دادگستری شهرستان پیشوا

نشانی :پیشوا خ امام خمینی خ کارگر جنب دبیرستان شهید مطهری

تلفن ۳۶۷۲۴۹۲۵-۳۶۷۲۶۹۸۸-۳۶۷۲۱۵۰۰

وع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب۱۱ – –۱۳

 

 

دادگستری شهرستان ورامین

نشانی خ شهید باهنر (ره) میدان امام حسین

 

تلفن ۳۶۲۶۹۰۲۰-۳۶۲۷۴۰۰۰-۳۶۲۴۳۱۵۵-۸

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعدادشعب  ۴۳۱ ۴۱۲

دادگستری شهرستان پردیس

نشانی : بومهن بلوار امام خمینی جنب آتشنشانی و فرماندهی انتظامی

تلفن : ۷۶۲۵۶۱۰۰

نوع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب–  –۲۱۱– ۱۵

 

دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانن های استان تهران

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان فیروزکوه

نشانی :خ فرمانداری خ ادارات (سایت اداری ) جنب اداره ثبت احوال

تلفن ۷۶۴۴۲۶۱۰-۷۶۴۴۲۲۲۴-۷۶۴۴۲۲۲۷

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۱۱۱۱۴

 

 

دادسرای عمومی  و انقلاب شهرستان دماوند

نشانی گیلاوند  بلوار شهید بهشتی جیلارد روبه روی امام زاده محمد

تلفن ۷۶۳۱۵۵۰۰-۱-۷۶۳۱۲۶۰۰

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۲۲۱۱۶

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان پردیس

نشانی : بومهن جنب آتش نشانی و فرماندهی انتظامی

تلفن :۷۶۲۳۵۳۳۰-۷-۷۶۲۲۹۹۶۶

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۲۴۱۱۸

 

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان قرچک

نشانی :قرچک  ابتدای ۲۴ متری زیبا شهر

تلفن  ۳۶۱۵۱۷۰۳-۳۶۱۵۱۷۰۰-۷-۳۶۱۵۱۷۰۶

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۲۵۱۱۹

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان پیشوا

نشانی :پیشوا خ امام خمینی  خ کارگر  جنب دبیرستان شهید مطهری

تلفن : ۳۶۷۳۴۹۲۸-۲۷۳۶۷۲۴۹۲۵

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعدادشعب۱۳۱۱۶

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ورامین

نشانی  :ورامین م امام حسین (ع) بلوار شهید بهشتی  ابتدای خ معلم سمت راست

تلفن : ۳۶۲۶۴۰۰۰-۳۶۲۷۰۷۰۷-۱۳۳۶۲۶۹۸۱۰

دادسرای شهرستانبازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
ورامین۵۴۲۱۱۲

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان بهارستان

نشانی :جاده ساوه شهرک گلستان ابتدای فلکه دوم

تلفن:۵۶۳۲۰۰۲۸-۵۶۳۲۴۹۴۸-۵۶۳۲۰۰۰۸

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۳۶۱۱۱۱

 

 

 

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان رباط کریم

نشانی :رباط کریم بلوار آزادگان (داودیه ) خ دادگستری

تلفن :۵۶۴۳۳۹۰۰ -۵۶۴۲۶۷۲۰-۵۶۴۲۴۰۱۸-۵۶۴۲۲۰۳۰

وع دادگاهتجدیدنظرکیفریحقوقیجزائیانقلابخانوادهاجرای احکام مدنیجمع
تعداد شعب  ۵۲  ۶۱۳

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان شهریار

نشانی :شهریار شهرک اداری فلکه امام خمینی

تلفن:۶۵۳۱۲۹۴۹-۶۵۳۱۲۸۹۰-۶۵۳۱۲۸۵۸-۶۱۳۱۲۹۱۹-۶۵۳۱۲۸۷۸

ع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۵۸۳ ۱۶

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان پاکدشت

نشانی : خ امام رضا (ع) بلوار شهید رحیمی  جنب پارک معلم

تلفن ۳۶۰۳۳۳۸۲-۳۶۰۲۲۴۸۴-۳۶۰۲۰۸۲۰

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۲۶۱۱۱۰

 

 

 

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری

نشانی میدان هادی ساعی  جنب شهرداری منطقه ۲۰

تلفن :۵۵۹۶۱۴۱۴-۵۵۹۵۲۲۰۱-۵۵۹۰۳۰۱۰-۳-۵۵۹۵۹۲۹۲

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۶۹۴۱۲۰
      

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر

نشانی میدان نماز  خ شهید صیاد شیرازی  بع از دانشگاه آزاد  جنب اداره جهاد کشاورزی

تلفن : ۶۵۳۶۵۳۳۰-۵۳-۵۶۳۴۵۰۵۰

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۴۷۲۱۱۴

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد

نشانی : ملارد  بلوار حضرت رسول (ص )جنب شهرداری

تلفن ۶۵۱۰۲۹۵۰-۶۵۱۴۱۷۱۷

دادسرای شهرستانبازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
ملارد۲۷۱۱۱۱

 

 

 

دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان قدس

نشانی : شهرقدس  خ ۴۵ متری کلهر  ۳۰ متری شورا  جنب بهشت فاطمه

تلفن: ۴۶۸۳۱۶۰۱-۷-۴۶۸۸۴۴۴۵-۴۶۸۳۱۶۰۰

نوع شعببازپرسیدادیاریاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۱۵۱۱۸

حوزه های قضایی بخش های تابعه استان تهران

دادگاه عمومی بخش رودهن

نشانی :رودهن خ ملاصدرا میدان سپاه

تلفن :۹-۷۶۰۵۷۰۷۸

نوع دادگاهحقوقیجزائیاجرای احکام مدنیاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۱۲۲۱ ۶

دادگاه عمومی بخش لواسانات

نشانی : لواسان کوچک بلوار امام خمینی  ابتدای احمد آباد

تلفن ۲۶۵۴۶۶۸۶-۷-۲۶۵۴۹۹۹۴

نوع دادگاهحقوقیجزائیاجرای احکام مدنیاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۲۲۲۱ ۷

 

 

 

 

دادگاه عمومی بخش رودبار قصران

نشانی : رودبار قصران  اوشان  بعداز میدان امام علی  جنب معاینه فنی خودرو

تلفن : ۲۶۵۲۰۱۷۲-۲۶۵۲۰۷۱۰-۲۶۵۲۲۰۱۷۷

نوع دادگاهحقوقیجزائیاجرای احکام مدنیاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۱ ۱۱ ۳

دادگاه عمومی بخش خاوران

نشانی :جاده خاوران قیامدشت بلوار آزادی  جنب پارک آزادی

تلفن ۳۳۵۸۶۰۲۶-۲۱۳۳۵۸۶۰۲۰

نوع  دادگاهحقوقیجزائیاجرای احکام مدنیاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۱ ۱۱ ۳

دادگاه عمومی بخش شریف آباد

نشانی : کیلومتر جاده خاوران  بخش شریف آباد

تلفن  ۹-۳۶۴۷۲۵۳۸

 

دادگاه عمومی بخش جواد آباد

نشانی :ورودی بخش جواد آباد  بلوار بسیج

تلفن : ۳۶۲۱۲۷۴۴-۳۶۲۱۲۵۶۷

 

نوع دادگاهحقوقیجزائیاجرای احکام مدنیاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۱ ۱۱ ۳

دادگاه عمومی بخش چهار دانگه

نشانی : جاده ساوه  بعد از کمربندی اتوبان آزادگان آیت الله سعیدی  خ سدید خ صاحب الزمان

تلفن : ۵۵۲۶۹۵۷۵-۵۵۲۶۹۵۸۰

نوع دادگاه حقوقیجزائیاجرای احکام مدنیاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعدادشعب۲۲۲۱ ۷

دادگاه عمومی بخش آفتاب

نشانی :ضلع شمالی پارکینگ حرم امام خمینی (ره) جنب بخشداری آفتاب

تلفن :۵۵۲۲۷۱۱۴-۵۵۲۲۲۳۲۳-۵۵۲۲۱۱۲۲

       نوع  دادگاه
حقوقیجزائیاجرای احکام مدنیاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
تعداد شعب۲۱۱۴

 

دادگاه عمومی بخش کهریزک

نشانی : کهریزک خ شهید بهشتی  جنب پادگان ابوذر

تلفن : ۵۶۵۲۲۰۰۹-۷-۵۶۵۲۳۳۳۵

 

دادگاه بخشحقوقیجزائیاجرای احکام مدنیاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
کهریزک۳۳۴۱۱۱۲

 

دادگاه عمومی بخش فشافویه

نشانی : جاده قدیم تهران قم  بلوار امام خمینی  بلوار امام رضا (ع) خ زند کریم خانی

تلفن : ۲۰-۵۶۲۲۹۲۱۸-۱۴-۵۶۲۲۹۲۱۰

دادگاه بخشحقوقیجزائیاجرای احکام مدنیاجرای احکام کیفریسرپرستیجمع
فشافویه۱۱۱۱ ۴

حوزه قضایی بخش صفا دشت

نشانی : صفا دشت بلوار نبی اکرم  (ص) جنب فلکه چهارم معصوم

تلفن : ۶۵۴۲۲۰۱۲-۶۵۴۲۱۶۳۵-۶۵۴۲۱۶۴۸-۶۵۴۲۲۰۲۷-۶۵۴۲۲۰۰۹-۶۵۴۲۲۰۳۴-۶۵۴۲۲۰۳۱

 

 

قوای سه گانه و دیوان ها:

 

 

نام

آدرس

قوه قضائیهتهران , ضلع شرقی میدان ۱۵ خرداد
قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) تهران , ضلع شرقی میدان بهارستان
قوه مجریه (ریاست جمهوری)تهران , میدان پاستور, خ پاستور, نهاد ریاست جمهوری
دیوان عا لی کشور تهران , خ ارگ, کاخ دادگستری
دیوان عدا لت اداریتهران , بزرگراه ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین، دیوان عدالت اداری 

 

 

 

 

مراکز ثبتی و کانون های تهران:

واحدهای ثبتی:

آدرس

نام واحد

خ استاد مطهری, بین خ جم و بزرگراه مدرس, پ ۲۶۲اداره کل ثبت واملاک اسناد
یوسف آباد, نبش خ ۷۰اداره ثبت اسناد واملاک شمال شرق
خ پیروزی, خ ۵ نیروی هوائی, نبش خ ۵/۳۲, پ ۶۳۵اداره ثبت اسناد واملاک شرق
خ شیخ هادی, نرسیده به خ جمهوری, پ ۳۶۶اداره ثبت اسناد واملاک جنوب
بزرگراه جلال آل احمد, روبروی آتش نشانی, پ ۹۹اداره ثبت اسناد واملاک غرب
خ شیخ هادی, نرسیده به خ جمهوری, پ ۳۶۶اداره ثبت اسناد واملاک شمال غرب
خ تجریش, خ شهید فنا خسرو, پ ۳۲ و ۳۴اداره ثبت اسناد واملاک شمیران
خ میرداماد, جنب خ نفت شمالی, پ ۲۲۱اداره ثبت اسناد واملاک قهلک
بلوار فردوس, خ شقایق جنوبی, ک ۱۶ شرقیاداره ثبت اسناد واملاک کن
شهر ری, اول خ ۲۴ متری شهر ریاداره ثبت اسناد واملاک شهر ری

 

ادارات ثبت احوال:

آدرس

شعبه

خ استاد نجات اللهی, نرسیده به پل کریمخان, ک افشین, پ ۱۰اداره کل ثبت احوال
خ وحدت اسلامی, نبش خ ابوسعیداداره ثبت احوال مرکزی
خ شریعتی, بعد از بهار شیراز, مقابل سینما ایراناداره ثبت احوال شمال
شهرری, جنب مترواداره ثبت احوال جنوب
خ آزادی, بعد از یادگار امام, خ حبیب اله. پ ۱۲اداره ثبت احوال غرب
اتوبان شهید محلاتی, بلوار نبرد جنوبی, جنب کلانتری ۱۳۲اداره ثبت احوال شرق

کانون های وکلای دادگستری و مراکز حقوقی

 

نام

آدرس

کانون وکلای دادگستری مرکزتهران, م آرژانتین, ابتدای زاگرس, پ ۳, ساختمان کانون وکلاء,‌تلفن: ۹- ۸۸۸۸۷۱۶۷, ۸۸۷۸۹۹۷۲ , فاکس:۰ ۸۸۷۷۱۳۴
مرکز امورمشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضا ئیهتهران – بلوار آفریقای شمالی – کوچه گلفام – پلاک ۵۴
کانون سردفتران و دفتریارانتهران, خ استاد مطهری, مقابل خ سنائی, شماره ۲۸۳
کانون کارشناسان رسمی دادگستریتهران,خ شریعتی-خ دستگردی-بین خ نفت بزرگراه مدرس-نبش شهید افشار(رئیسی)تلفن ۲۲۲۳۸۵۱۱-ص پ:۴۶۶۴/۱۵۸۷۵
جامعه سردفترداران روحانی ازدواج و طلاقستارخان,نرسیده به سه راه تهران ویلا, خ شهید عباس دهقان.پ ۳۲
کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانانتهران, فلکه شهرزیبا, انتهای خ کانون
کانون وکلای آذربایجان شرقی و اردبیلتبریز,اول خ ارتش جنوبی, ساختمان کانون وکلا, کد پستی۵۱۳۷۷

تلفن: ۵۵۳۰۷۳۱-۵۵۵۴۵۷۳-۰۴۱۱- فاکس: ۵۵۶۰۰۲۵-۰۴۱۱

کانون وکلای آذربایجان غربی و کردستانارومیه, سه راه آیت الله کاشانی, روبروی بیمارستان کوثر, کوچه سا سان, تلفن: ۲۲۳۵۵۸۱-۰۴۴۱, فاکس: ۲۲۲۳۶۱-۰۴۴۱
کانون وکلای مازندران و گلستانساری, خ آیت الله کاشانی (قارن), کوچه دهم, کوچه شهید قیومی, تلفن: ۲۲۲۲۴۹۶ و ۲۲۲۱۲۸۲- ۰۱۵۱,‌فاکس: ۲۲۲۶۳۵۴
کانون وکلای اصفهان,‌ مرکزی و چهارمحال و بختیاریاصفهان, چهارباغ عباسی, اول خ پارس (کوالالامپور), تلفن: ۲۲۱۷۲۰۰-۰۳۱۱, فاکس: ۲۲۰۴۷۴۶-۰۳۱۱
کانون وکلای گیلانرشت, چهارراه پورسینا, ساختمان ۸۱۶,‌تلفن, ۳۲۲۹۲۱۹-۰۱۳۱
کانون وکلای شیراز,‌ بوشهر, کهکلویه و بویراحمدشیراز, خ پیروزی, (نمازی سابق), تلفن: ۶۲۷۱۱۴۹-۰۷۱۱, فاکس: ۶۲۷۲۵۸۰-۰۷۱۱
کانون وکلای خراسانمشهد, بلوار شهید مدرس, ساختمان خاتم, طبقه هفتم,‌تلفن: ۲۲۵۳۱۴۱ و ۲۲۱۶۰۴۶-۰۵۱۱, فاکس: ۲۲۱۳۵۳۹- ۰۵۱۱
کانون وکلای قزوین و زنجانقزوین, خ خیام جنوبی, ساختمان شماره ۲۳, تلفن: ۲۲۲۰۲۸۵ و ۲۲۲۵۵۰۷, فاکس: ۲۲۳۶۴۸۴
کانون وکلای کرمانشاه و همدانکرمانشاه, ساختمان دادگستری, طبقه سوم,‌ تلفن: ۹- ۸۲۲۰۸۵۵ داخلی ۲۴۷, فاکس: ۸۲۳۱۳۹۳
کانون وکلای خوزستان و لرستاناهواز, کیانپارس, بین فلکه دوم و سوم, خ اسفند غربی, پلاک ۵۶, تلفن: ۳۳۶۶۹۹۵, فاکس, ۳۳۶۰۶۱۵

 

دادسراهای عمومی و انقلاب و کلانتری های مربوطه:

 

 

 

راهنمای مجتمع های شوراهای حل اختلاف شهر تهران

 

ساعات کاری اغلب مجتمع های شوراهای حل اختلاف استان تهران از ساعت ۱۶ الی ۱۹ می باشد

آدرس و تلفن

نام واحد

میدان هفت تیر, بهار شیراز, خ سلیمان خاطر, پلاک ۲۱, طبقه سوم, تلفن: ۵- ۸۸۳۲۵۴۸۴ و فکس: ۸۸۸۹۸۰۳۱ستاد شورای حل اختلاف استان تهران
میدان قدس, خ دربند, بالاتر از میدان قدس, تلفن: ۲۲۷۴۲۳۲۳شورای حل اختلاف شماره ۱

حوزه ۱ الی ۵۰

بزرگراه جلال آل احمد, نرسیده به پل آزمایش, کوچه شهید ناظریان قمی, جنب ایستگاه آتش نشانی, طبقه فوقانی, میدان میوه و تره بار نصر, تلفن:  ۳- ۸۸۲۴۰۸۹۲شورای حل اختلاف شماره ۲

حوزه ۵۱ الی ۱۰۰

میدان ونک, خ ملاصدرا, خ شیخ بهائی جنوبی, بلوار آزادگان, نرسیده به چهارراه ابطهی, دست چپ مابین خ ۲۱ و ۲۲شورای حل اختلاف شماره ۳

حوزه ۱۰۱ الی ۱۵۰

خ فرجام, نرسیده به میدان صد, ساختمان شیشه ای قصر سبز, تلفن: ۴- ۷۷۲۱۳۱۷۳ و ۷۷۲۱۳۱۹۶شورای حل اختلاف شماره ۴

حوزه ۱۵۱ الی ۲۰۰

اکباتان بین فاز یک و دو, جنب اورژانس ۱۱۵, ساختمان سابق شهرک عمران اکباتان, تلفن: ۴۴۶۷۰۹۸۶شورای حل اختلاف شماره ۵

حوزه ۲۰۱ الی ۲۰۵

میدان هفت تیر, بهار شیراز, خ سلیمان خاطر, نبش ابرار غربی, پلاک ۲۱٫۱ , تلفن: ۸۸۳۲۵۴۷۸شورای حل اختلاف شماره ۶

حوزه ۲۵۱ الی ۳۵۰

************************************

************************************

شورای حل اختلاف شماره ۷

حوزه: ***************************

نارمک, خ سمنگان, ضلع غربی مسجد جامع, انتهای کوچه مذهب دار, تلفن: ۹- ۷۷۲۵۲۵۲۷شورای حل اختلاف شماره ۸

حوزه ۳۵۱ الی ۴۰۰

سه راه آذری, امام زاده عبد الله, نبش خ شوبیری, مجتمع گلها (از مسیر خ قزوین), طبقه سوم داخل کوچه,

تلفن: ۶-۶۶۶۴۵۰۴۲

شورای حل اختلاف شماره ۹

حوزه ۴۰۱ الی ۴۵۰

خ قزوین, ۱۶ متری سبحانی, نرسیده به سینما جی, روبروی باشگاه زینعلی, پاساژ علیشورای حل اختلاف شماره ۱۰

حوزه ۴۵۱ الی ۵۰۰

خ قزوین, خ عباسی, خ هلال احمر, پلاک ۴۸۸, تلفن: ۵۵۶۷۴۳۳۵شورای حل اختلاف شماره ۱۱

حوزه ۵۰۱ الی ۵۵۰

*************************************

*************************************

شورای حل اختلاف شماره ۱۲

حوزه:**************************

میدان دروازه شمیران, خ فخرآباد, جنب مسجد فخر آباد, شهرداری منطقه ۱۳, تلفن: ۴- ۷۷۶۳۶۱۷۳شورای حل اختلاف شماره ۱۳

حوزه ۶۰۱ الی ۶۵۰, تمام هفته صبح ها باز می باشد

خ پیروزی, خ شکوفه, انتهای خ کرمان, روبروی ناحیه یک, شهرداری منطقه ۱۴, تلفن: ۳۳۱۸۶۹۵۹شورای حل اختلاف شماره ۱۴

حوزه ۶۵۱ الی ۷۰۰

خ ۱۷ شهریور, چهارراه شهید رضائی (منصور سابق), جنب شهرداری ناحیه یک, منطقه ۱۵, طبقه سوم, پاساژ رضوان, تلفن: ۸- ۳۳۰۳۶۶۴۷ و ۳۳۰۳۳۶۱۶ و ۳۳۷۰۴۰۶۳شورای حل اختلاف شماره ۱۵

حوزه ۷۵۱ الی ۸۰۰

بزرگراه بعثت, به طرف افسریه, بعد از بیمه ایران, کوچه شهید تقوی, تلفن: ۵۵۳۲۶۶۶۳ و ۵۵۰۵۵۲۵۲شورای حل اختلاف شماره ۱۶

حوزه ۷۰۱ الی ۷۵۰

خ قزوین, بعد از دوراهی قپون, روبروی داروخانه شبانه روزی ایثار, تلفن: ۵۵۷۷۷۲۷۲شورای حل اختلاف شماره ۱۷

حوزه ۸۰۱ الی ۸۵۰

سه راه آذری, به سمت جاده ساوه, بعد از چهارراه یافت آباد, شهرک ولیعصر(عج), خ شهید بهرامی (یاران سابق),‌ جنب تالار لاله, روبروی بانک صادرات, پاساژ دولتی, تلفن: ۶۶۲۰۱۰۳۹شورای حل اختلاف شماره ۱۸

حوزه ۸۵۱ الی ۹۰۰

خانی آباد, خ میثاق, نبش کوچه کلانتری, تلفن: ۵۵۵۲۰۵۰۵شورای حل اختلاف شماره ۱۹

حوزه ۹۰۱ الی ۹۵۰

شهر ری, خ سابق ورامین( جاده سوم), نبش کوچه مهدیه, تلفن: ۲۲۳۹۰۹۳۵شورای حل اختلاف شماره ۲۰

حوزه ۹۵۱ الی ۱۰۰۰

————————————شورای حل اختلاف شماره ۲۱

حوزه

اتوبان تهران- کرج, پیکان شهر, ساختمان پیکان شهر, بعد از مرکز بهداشت و درمان, روبروی پارک بازی, بلوک ۶۱, تلفن:۴۴۱۹۷۱۲۱شورای حل اختلاف شماره ۲۲

حوزه ۱۰۵۱ الی ۱۱۰۰

اتوبان شهید محلاتی, خ نبرد جنوبی, خ زمزم, جنب آتش نشانی, مجتمع قضائی خانواده یک, تلفن: ۲۲۰۰۹۱۲۷شورای حل اختلاف شماره ۲۳ (خانواده ۱)

حوزه ۲۲۰۱ الی ۲۲۵۰

قنات کوثر, فلکه چهارم تهرانپارس, نرسیده به تقاطع شهید باهنر و شهید باقری, مجتمع قضائی شهید باهنر(ره),

تلفن: ۹- ۷۷۰۵۵۶۳۰

شورای حل اختلاف شماره ۲۴ (خانواده ۲)

حوزه ۲۳۱۰ الی ۲۴۰۰

میدان ونک, مجتمع قضائی خانواده ۲

تلفن: ۸۸۷۳۹۸۷۵

شورای حل اختلاف شماره ۲۵ (خانواده ۳)

حوزه ۲۴۰۰ الی ۲۵۰۰

**************************************

**************************************

شورای حل اختلاف شماره ۲۶

حوزه :*********************** *********************************

خ مصطفی خمینی (ره), پایین تر از چهارراه سیروس, کوچه بالاگر, جنب مسجد گلشنشورای حل اختلاف شماره ۲۷ (اصناف)

حوزه ۲۶۰۰ الی ۲۶۵۰

خ مطهری, روبروی خ جمشورای حل اختلاف شماره ۲۸ (بازرگانان)

حوزه

**************************************

**************************************

شورای حل اختلاف شماره ۲۹

حوزه : ***********************

سعادت آباد, به طرف دشت بهشت, زندان اوین,

تلفن: ۲۲۴۰۰۸۰۹

شورای حل اختلاف شماره ۳۰

حوزه ۲۹۰۰ الی ۲۹۵۰

 

 

دانشکده های حقوق  تهران:

 

 

نام

آدرس

دانشکده حقوق دانشگاه تهرانخ انقلاب, دانشگاه تهران
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیولنجک, میدان دانشجو, خ دانشجو, دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی  (واحد تهران مرکز)خ انقلاب, نرسیده به میدان فردوسی, کوچه سفرنگ
دانشکده تحصیلات تکمیلی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران)خ انقلاب, نرسیده به میدان فردوسی, کوچه سفرنگ
دانشکده علوم قضائی و خدمات اداریخ انقلاب, چهارراه کالج, خ خارک, روبروی دادسرای ناحیه ۶

 

 

 

 

 

ستاد و مراکز انتظامی و ادارات آگهی

الف- ستاد و مراکز انتظامی:

 

آدرس وتلفن

نام مرکز

کد

م امام خمینی(ره), خ فردوسی                                               -تلفن :   ۳۲۰۱ستاد نیروی انتظامی
خ شهید باهنر, کوی همایونفر                                                تلفن :۲۲۷۱۱۰۱۳کلانتری تجریش۱۰۱
خ پاسداران, نیستان دهم                                                      تلفن : ۲۲۵۴۷۴۲۶کلانتری پاسداران۱۰۲
انتهای گاندی, بالاتر از میدان ونک                                         تلفن :۸۸۷۷۶۸۶۹کلانتری گاندی۱۰۳
خ خرمشهر, م نیلوفر                                                          تلفن : ۶-۸۸۷۶۴۰۴۵کلانتری عباس آباد۱۰۴
                                              تلفن :۸۸۸۲۲۱۲۲    خ میرزای شیرازی, ک کامکار      کلانتری سنائی۱۰۵
م گرگان, خ نامجو                                                             تلفن :۷۷۵۵۸۸۹۹کلانتری شهید نامجو۱۰۶
میدان فلسطین ابتدای خ فلسطین                                           تلفن : ۶۶۴۶۶۲۴۰  کلانتری فلسطین۱۰۷
خ آزادی, چهارراه نواب                                                      تلفن : ۹۹۹۲۳۴۳۴کلانتری نواب۱۰۸
میدان بهارستان                                                                تلفن : ۳۳۱۱۱۱۱۶کلانتری بهارستان۱۰۹
خ پیروزی, ایستگاه چهارصددستگاه                                      تلفن : ۳۳۹۱۴۴۴۳ کلانتری شهداء۱۱۰
خ کمیل, خ ابتکاری                                                            تلفن : ۵۵۷۱۷۰۳۰کلانتری هفت چنار۱۱۱
م منیریه, خ ابوسعید                                                          تلفن : ۸-۶۴۶۸۷۷۷۷کلانتری ابوسعید۱۱۲
خ ۱۵ خرداد, م ارک                                                           تلفن : ۳۳۹۰۵۵۹۱کلانتری بازار۱۱۳
م خراسان, م غیاثی                                                            تلفن : ۳۳۷۰۵۱۲۵کلانتری غیاثی۱۱۴
خ قزوین, خ شهید مرادی                                                    تلفن : ۵۵۵۴۰۴۴۴کلانتری رازی۱۱۵
خ مولوی                                                                         تلفن : ۵۵۶۰۳۳۳۴کلانتری مولوی۱۱۶
م راه آهن, بیست متری جوادیه                                              تلفن : ۵۵۶۴۳۰۱۵ کلانتری جوادیه۱۱۷
خ ستارخان, خ حبیب اللهی, خ هشتم دریانو                              تلفن : ۹۹۷۱۱۹۱۶کلانتری ستارخان۱۱۸
سر آسیاب, مهرآبا د                                                            تلفن : ۵-۶۶۹۵۵۳۴کلانتری مهرآباد جنوبی۱۱۹
زیر پل سید خندان, خ ابوذر غفاری                                         تلفن : ۸۸۶۵۵۶۴کلانتری سیدخندان۱۲۰
خ پیروزی, خ سلیمانیه                                                        تلفن :   ۳۳۱۷۹۳۳۳کلانتری سلیمانیه۱۲۱
خ دربند                                                                            تلفن : ۲۲۷۱۱۰۰۴کلانتری دربند۱۲۲
خ شهید باهنر                                                                    تلفن : ۲۲۲۹۷۲۸۹کلانتری نیاوران۱۲۳
خ شریعتی,بالاتر از سه راه ضرابخانه,روبروی شهرداری منطقه۳  تلفن : ۲۲۲۶۱۲۵۰کلانتری قلهک۱۲۴
م یوسف آباد                                                                      تلفن : ۸۸۷۹۳۲۲۷کلانتری یوسف آباد۱۲۵
خ فرجام, چهارراه رشید, خ رشید                                           تلفن : ۷۷۸۶۳۳۳۳کلانتری تهرانپارس۱۲۶
خ گلبرگ, بعد از چهارراه کرمان                                            تلفن : ۷۷۸۲۸۶۰۰کلانتری نارمک۱۲۷
خ پنجم نیروی هوائی, بالاتر از فلکه دوم                                  تلفن : ۷۷۷۲۸۸۸۸کلانتری تهران نو۱۲۸
خ ولیعصر, نبش خ جامی                                                     تلفن :   ۶۶۴۰۴۸۸۱کلانتری جامی۱۲۹
نازی آباد, م بازار دوم                                                         تلفن :   ۵۵۵۵۰۹۶۶کلانتری نازی آباد۱۳۰
خ خاوران, قبل از آتش نشانی                                               تلفن :   ۳۳۷۰۲۳۲۴کلانتری نبرد۱۳۲
انتهای بلوار فردوس – -بهار شمالی  منوچهری شرقی                تلفن : ۴۴۱۰۰۰۰۰کلانتری شهرزیبا۱۳۳
شهرک قدس, فاز یک, خ مهستان                                            تلفن :   ۸۸۰۹۰۰۸۴کلانتری شهرک قدس۱۳۴
جاده مخصوص کرج, بعد از فروشگاه رفاه                              تلفن :   ۴۴۶۵۵۸۵۹کلانتری آزادی۱۳۵
خ فرجام, چهارراه ولیعصر, ک صالحی                                    تلفن :   ۷۷۴۵۱۰۴۱کلانتری فرجام۱۳۶
خ شهرآراء, روبروی پارک, خ ۳۸                                         تلفن :   ۸۸۲۵۶۰۲۰کلانتری نصر۱۳۷
ایرانپارس, خ شاهین شمالی, خ بهار                                      تلفن :   ۴۴۴۰۵۰۵۱کلانتری  جنت آباد۱۳۸
شهرک ژاندارمری, بلوار جانبازان                                          تلفن :   ۸۸۲۱۷۴۹۴کلانتری مرزداران۱۳۹
بزرگراه اشرفی اصفهانی, خ ناطق نوری                                 تلفن : ۴۴۴۰۹۷۷۷کلانتری باغ فیض۱۴۰
شهرک راه آهن                                                                  تلفن : ۴۴۷۰۲۳۲۶کلانتری شهرک راه آهن۱۴۱
کن, جاده سولقان                                                               تلفن : ۴۴۳۰۰۵۲۰کلانتری کن۱۴۲
جاده آبعلی, نرسیده به سه راه آزمایش                                    تلفن : ۷۷۳۳۲۰۰۲کلانتری جوادیه (تهرانپارس)۱۴۴
خ ونک, بعد از تقاطع شیرا ز                                                 تلفن : ۸۸۰۳۳۳۱۶کلانتری ونک۱۴۵
 خ گلبرگ شرقی, نرسیده به اتوبان باقری             تلفن :   ۷۷۴۹۲۳۷۱-۷۷۴۹۱۲۹۸کلانتری گلبرگ۱۴۷
خ انقلاب, نرسیده به فلسطین                                               تلفن :    ۶۶۴۰۰۸۰۷کلانتری انقلاب اسلامی۱۴۸
خ قزوین, دو راهی قپان                                                     تلفن :   ۵۵۷۰۴۴۹۲کلانتری امامزاده حسن۱۴۹
یافت آباد, میدان الغدیر                                                       تلفن :   ۶۶۸۰۴۹۵۰کلانتری یافت آباد۱۵۱
نرسیده به بلوار تندگویان, میدان سوم                                    تلفن :   ۵۵۰۰۵۵۳۲کلانتری خانی آباد۱۵۲
 جاده ساوه, سه راه ولیعصر, خ بهرامی                                 تلفن :   ۶۶۲۲۰۰۴۷کلانتری شهرک ولیعصر۱۵۳
۲۰ متری افسریه, ۱۵ متری دوم, تبش ک ۷                            تلفن : ۳۳۱۵۶۵۶۶   کلانتری افسریه۱۵۶
خ خاوران, روبروی شهرک کاروان                                        تلفن : ۳۳۸۶۰۴۴۴کلانتری هاشم آباد۱۵۷
خ شهرزاد, خ کیخسرو                                                        تلفن : ۳۳۸۸۴۱۴۲کلانتری کیانشهر۱۵۸
فلکه اول خزانه, خ مسجد جامع                                             تلفن : ۵۵۵۵۰۲۰۵  کلانتری خزانه۱۶۰
 م ابوذر, پشت شهرداری منطقه۷                                          تلفن : ۵۵۷۰۷۷۶۸  کلانتری ابوذر۱۶۱
خ تابناک, ابتدای خ مقدس اردبیلی                                          تلفن : ۵۵۷۰۷۷۶۸  کلانتری ولنجک۱۶۳
جاده مینی سیتی, لشگرک, نبش شهرک قائم                              تلفن : ۲۲۴۰۳۸۳۴  کلانتری ازگل۱۶۴
بزرگراه افسریه, بعد از میدان آقانور                                       تلفن : ۳۳۸۶۷۰۲۰کلانتری مشیریه۱۶۹

 

 

ب) ادارات آگاهی تهران:

 

 

آدرس

نام اداره

خ وحدت اسلامی, پایین تر از خ مولویاداره آگاهی مرکز
انتهای خ مطهری, خ ترکمنستاناداره آگاهی شمال
خ شهید رجائی, سه راه علی آباد, خ کولائیاداره آگاهی جنوب
انتهای خ شهید مطهری, اول خ ترکمنستاناداره آگاهی شرق
خ زنجان شمالی, بالاتر از تقاطع مستعانیه غربیاداره آگاهی غرب
م آرژانتین, خ وزراء, جنب پارک ساعیمبارزه با مفاسد اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

راهنمای سازمان ها و ارگان های تابع قوه قضائیه مستقر در تهران

 

نام واحدهای ستادی واداری و قضائی استان تهران

آدرس و تلفن

اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهرانضلع جنوبی پارک شهر, خ بهشت, ساختمان روزنامه رسمی, طبقه۵, تلفن: ۴-۵۵۵۷۵۷۳۰
مدیریت آمار انفورماتیکطبقه همکف مجتمع امام خمینی, تلفن: ۳۳۹۱۴۰۶۵ و ۳۳۹۸۲۳۰۷
بایگانی راکدطبقه زیر همکف مجتمع امام خمینی تلفن: ۳۳۹۱۶۱۵۹
معاونت آموزش دادگستری استان تهرانخ صناعی, نبش کوچه ۱۷ پلاک ۱۵۲  تلفن: ۵-۸۸۳۲۷۰۷۲  و ۸۸۸۴۵۴۴۱ و ۸۸۳۲۰۷۰۸ و ۸۸۸۲۰۲۱۶  و فکس: ۸۸۸۲۵۷۸۰
کلینیک حقوقیخ صناعی, نبش کوچه ۱۷ پلاک ۱۵۲ تلفن: ۸۸۸۲۰۲۱۶
دفتر حمایت حقوقی ایثارگران (مجتمع قضائی امام خمینی)خ خیام, ضلع جنوب کاخ دادگستری, تلفن: ۳۳۹۳۴۴۶۶
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و معاونت دادستان در امور نمایندگی هاخ ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر, بعد از خ زرتشت, روبروی پمپ بنزین, کوچه نوربخش, پ ۱۱ تلفن: ۸۸۸۰۳۲۵۸  و  ۸۸۹۱۱۳۱۰ فکس: ۸۸۹۱۰۴۶۵
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهرانمیدان ۱۵ خرداد, نبش خیام, تلفن: ۳۳۹۴۸۷۸۵

۳۳۹۴۸۸۸۷

اداره کل نظارت و پیگیریخ ولیعصر, روبروی حوزه انتظامی جامی (۱۲۹). ساختمان دبیرخانه.ط ۳
دفتر کل دادگستری استان تهران مستقر در مجتمع قضائی امام خمینیمجتمع قضائی امام خمینی, طبقه سوم ضلع جنوبی

تلفن: ۳۳۱۱۱۴۰۲

حوزه ریاست کل دادگاه های عمومی انقلاب تهرانخ سپهبد قرنی, نبش خ سمیه, تلفن: ۸۸۸۹۸۰۴۴ و فکس: ۸۸۸۹۸۰۰۸
اداره ابلاغ دادگستری استان تهرانخ استاد مطهری, روبروی خ سلیمان خاطر, تلفن: ۸۸۷۴۲۴۳۸ و ۸۸۷۴۴۳۴۴ و ۸۸۷۴۲۰۰۹ و ۸۸۷۴۵۷۱۴ و فکس: ۸۸۷۶۳۷۹۱
ستاد حفاظت اجتماعی دادگستری استان تهرانسعادت آباد, نرسیده به میدان کاج, ک ۱۸ , دادسرای ناحیه دو, طبقه سوم تلفن:۹- ۲۲۰۷۸۸۸۸۴
شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعیم ونک, خ ملاصدرا, جنب هتل پردیس,‌نبش کوچه زاینده رود شرقی

 داد سرای ناحیه ۳ تلفن: ۸۸۸۸۳۴۳۴- ۸۸۸۸۱۷۲۴

حوزه ریاست قوه قضائیهخ ولیعصر(عج), خ  پاستور, تلفن: ۷۲-۶۶۴۰۵۱۷۰
اداره کل دبیرخانهخ ولیعصر (عج), خ پاستور, تلفن: ۸۸۷۹۶۷۱۸
اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانیمیدان پاستور, خ پاستور,‌نبش کوچه خوش زبان, پلاک ۵۷, تلفن: ۶۶۴۹۱۱۵۱, ۱۹-۶۶۴۰۴۰۱۸
اداره کل تشریفاتخ ولیعصر(عج), کوچه عزیزی, تلفن: ۶۶۹۵۷۷۰۱, فکس: ۶۶۹۵۸۴۰۱
اداره کل امور عمومی و مالیخ ولیعصر (عج), بن بست عزیزی, تلفن:۶۶۴۶۸۸۴۱

فکس: ۸۸۷۹۶۷۰۱

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعیخ ولیعصر(عج), بالاتر از چهارراه امام خمینی (ره), پلاک ۱۷, تلفن: ۶۶۴۰۹۹۲۲
دفتر امور بین المللخ شریعتی, بالاتر از پل رومی, پلاک ۱۹۷۸,

تلفن: ۲۲۷۴۰۸۹۴, فکس: ۲۲۷۴۰۸۹۳

دفتر سخنگوی قوه قضائیهخ خیام, کاخ دادگستری,

تلفن: ۳۳۱۱۲۷۰۰, فکس: ۳۳۹۱۴۴۶۵

حوزه معاون اول قوه قضائیهمیدان ۱۵ خرداد, ساختمان وزارت دادگستری

تلفن: ۳۳۱۱۲۰۴۵, فکس: ۳۳۱۱۲۰۴۷

دفتر اصل ۱۴۲خ ولیعصر(عج), خ آذربایجان, پلاک ۱۲

تلفن: ۲-۶۶۴۰۵۱۷۰

 کمیسیون نقل و انتقالات قضائیمیدان ۱۵ خرداد, ساختمان وزارت دادگستری

تلفن: ۶-۳۳۱۱۲۰۰۳

اداره کل امور نمایندگان قوه در دستگاه هاخ ولیعصر(عج), خ آذربایجان, پلاک ۱۲

تلفن: ۶۶۹۶۸۸۰۰

دفتر پیگیری طرح ها و برنامه ها و هماهنگی بین دستگاه های مربوطهمیدان ۱۵ خرداد, ساختمان وزارت دادگستری, طبقه ۵

تلفن: ۳۳۱۱۲۰۴۵, فکس: ۳۳۱۱۲۰۴۷

حوزه نظارت قضائی ویژهخ ولیعصر(عج), خ آذربایجان, پلاک ۱۲

تلفن: ۷۲-۶۶۴۰۵۱۷۰

اداره کل نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمیخ دکتر علی شریعتی, بالاتر از پل رومی, پلاک ۱۹۸۷

۶-۲۲۷۴۱۰۰۱

اداره کل عفو و بخشودگی و سجل کیفریخ خیام, کاخ دادگستری, تلفن: ۳۳۸۵۸۱
اداره کل مشاوره قضائیخ ولیعصر(عج), خ آذربایجان, پلاک ۱۲

تلفن: ۷۲-۶۶۴۰۵۱۷۰

اداره کل تصفیه و امور ورشکستگیخ سپهبد قرنی, مجتمع شهید بهشتی, طبقه هفتم

تلفن: ۸-۸۸۹۸۰۰۵, فکس: ۸۸۸۹۸۰۲۳

حوزه معاونت اجرائیخ ۱۵ خرداد, ساختمان وزارت دادگستری, طبقه ۴

تلفن: ۹-۳۳۱۱۲۰۰۱, فکس: ۳۳۱۱۶۵۶۷

اداره کل امور اداری و استخدامیخ ۱۵ خرداد, ساختمان وزارت دادگستری

تلفن: ۹-۳۳۱۱۲۰۰۱

اداره کل امور مالی و ذیحسابیخ ۱۵ خرداد, ساختمان وزارت دادگستری

تلفن: ۹-۳۳۱۱۲۰۰۱

اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهیخ خیام, کاخ دادگستری

تلفن: ۳۳۸۵۸۱, فکس: ۳۳۱۱۲۰۴۶

اداره کل فنی و مهندسیخ حافظ, نبش خ سمیه, ساختمان شماره ۳ قوه قضائیه, تلفن: ۲۵-۸۸۸۰۹۰۱۴, فکس: ۸۸۸۰۹۰۶۳
اداره کل بودجه و تخصیص اعتبارخ ۱۵ خرداد, ساختمان وزارت دادگستری

تلفن: ۹-۳۳۱۱۲۰۰۱

اداره کل هماهنگی امور استان هاپایین تر از میدان فردوسی, خ شهید تقوی, جنب البسکو, تلفن: ۶۶۷۲۷۷۷۶, فکس: ۶۶۷۰۰۲۷۰
اداره کل گزینش قضات و کارمندانخ حافظ, نبش خ سمیه, ساختمان شماره ۳

تلفن: ۲۰-۸۸۸۰۹۰۱۴, فکس: ۸۸۸۰۸۹۷۴

اداره کل تشکیلات و برنامه ریزیخ ۱۵ خرداد, ساختمان وزارت دادگستری

تلفن: ۹-۳۳۱۱۲۰۰۱

حوزه معاونت حقوقی و توسعه قضائیدشت بهشت, تلفن: ۲۰۹۳۶۸۰, فکس: ۲۰۹۳۶۸۵
اداره کل امور حقوقی و اسنادخ حافظ, نبش خ سمیه, ساختمان شماره ۳ دادگستری, تلفن: ۸۸۸۰۹۰۷۵
اداره کل تدوین لوایح و برنامه هادشت بهشت, تلفن: ۲۰۹۳۶۸۰, فکس: ۲۰۹۳۶۸۵
مرکز مطالعات توسعه قضائیدشت بهشت, تلفن: ۲۰۹۳۶۸۰, فکس: ۲۰۹۳۶۸۵
اداره کل امور مشاورین حقوقی و کارشناسان و مترجمینخ شهید مطهری, خ شهید مفتح, خ شهید نقدی, جنب دانشکده الهیات, پلاک ۲۲

تلفن: ۸۸۷۴۲۶۶۲, ۸۸۷۴۱۹۶۳, ۸۸۷۴۲۲۶۱, فکس: ۸۸۷۵۳۳۲۱

حوزه معاونت آموزش قوه قضائیهخ حافظ, نبش کوچه سمیه, روبروی دانشکده امیرکبیر, ساختمان شماره ۳ قوه قضائیه

تلفن: ۴۰-۸۸۹۲۳۶۳۳

اداره کل آموزش قضاتخ مطهری, خ ترکمنستان, خ احمدیان, بن بست آزادگان, ساختمان دادگستری

تلفن: ۸۸۴۰۹۹۶۶, فکس: ۸۸۴۰۹۹۶۶

اداره کل آموزش کارمندان قضائیخ مطهری, خ ترکمنستان, خ احمدیان, بن بست آزادی

تلفن: ۸۸۴۰۹۹۶۶,

اداره کل آموزش کارمندان اداریخ حافظ, نبش کوچه سمیه, روبروی دانشکده امیرکبیر, ساختمان شماره ۳ طبقه نهم

تلفن: ۸۸۹۱۰۸۰۵ و ۹-۸۸۴۴۲۱۰۲

اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشیخ حافظ, نبش کوچه سمیه, روبروی دانشکده امیرکبیر, ساختمان شماره ۳ قوه قضائیه

تلفن: ۴۰-۸۸۹۲۳۶۳۳, فکس: ۸۸۸۹۴۱۲۵

مزکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیهخ ۱۵ خرداد, پشت ساختمان وزارت دادگستری

تلفن: ۹-۳۳۱۱۲۰۰۱

محکمه عالی انتظامی قضاتکاخ دادگستری, خ خیام, روبروی خ بهشت

تلفن: ۳۳۸۵۸۱

دادسرای انتظامی قضاتکاخ دادگستری, خ خیام, روبروی خ بهشت

تلفن: ۳۳۸۵۸۱

سازمان ثبت اسناد و املاک کشورخ خیام, ضلع شمالی پارک شهر, اول خ شهید فیاض بخش, ۴-۶۶۷۰۹۶۷۲ و ۶۶۷۰۱۸۰۱ و فکس: ۶۶۷۰۱۰۲۹ و ۶۶۷۰۴۳۵۸
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهرانخ شهید مطهری (ره), نبش خ جم, پلاک ۲۶۲
سازمان بازرسی کل کشورخ طالقانی ,نبش سپهبد قرنی,

تلفن :۹-۸۸۳۲۸۱۸۱

اداره کل بازرسی استان تهرانمیدان فردوسی, خ شهید قرنی, نبش طالقانی

تلفن:  ۳-۸۸۳۲۱۵۵۱, ۸۸۳۲۱۵۵۴

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتیخ شریعتی, دو راهی قلهک, روبروی ایستگاه یخچال

تلفن: ۷-۲۲۶۰۳۰۶۵, ۲۲۶۰۳۰۷۰, فکس: ۲۲۶۰۳۰۸۰

اداره کل سازمان زندان های استان تهرانمیدان سعادت آباد, خ دشت بهشت, نبش کوی فراز

تلفن:۲۲۳۵۸۷۰۲, ۲۲۳۵۸۷۰۰

سازمان پزشکی قانونی کشورخ خیام, خ بهشت, تلفن: ۴-۵۵۶۰۹۰۷۱,

فکس: ۵۵۶۱۹۰۹۶

اداره کل پزشکی قانونی کشورفلکه دوم صادقیه, بلوار اشرفی اصفهانی, نرسیده به بلوار مرزداران, نبش کوچه گلها

تلفن:۴۴۲۱۱۹۹۸,‌۴۴۲۱۱۹۱۸

سازمان قضائی نیروهای مسلحخ دکتر شریعتی, نبش خ معلم,

تلفن: ۴-۸۸۴۳۱۸۳۱ و ۸۸۲۹۰۹, فکس: ۸۸۲۹۰۳۳۱

حوزه دادستانی نظامی تهرانخ شریعتی, نرسیده به چهارراه شهید قدوسی (ره), سازمان قضائی نیروهای مسلح

تلفن: ۸۸۲۹۰۳۲۰, فکس: ۸۸۲۹۰۳۱۹

حوزه ریاست دادگاه های نظامی استان تهرانخ شریعتی, نرسیده به چهارراه شهید قدوسی (ره), سازمان قضائی نیروهای مسلح,

تلفن: ۸۸۲۹۰۲۰۰ و ۳-۸۸۲۹۰۳۲۰, فکس: ۸۸۲۹۰۲۶۴

روزنامه رسمیخ خیام, خ بهشت, ساختمان روزنامه رسمی

تلفن:  ۴-۵۵۶۰۲۰۵۰, فکس: ۵۵۶۲۴۵۰۴

دانشکده علوم قضائیخ انقلاب, اول پل کالج, خ خارک, پلاک ۵۲

تلفن: ۲۴-۶۶۷۰۱۷۰۲۱, فکس: ۶۶۷۳۸۲۷۱

دیوان عالی کشورخ خیام, روبروی خ بهشت, ساختمان کاج دادگستری

تلفن: ۳۳۸۵۸۱, فکس: ۳۳۱۱۱۹۲۵

دادستانی کل کشورخ خیام, روبروی خ بهشت, ساختمان دادستانی کل کشور, تلفن: ۳۳۸۵۸۱, فکس: ۳۳۱۱۲۷۶
دیوان عدالت اداریخ خیام, خ بهشت, ساختمان دیوان عدالت اداری

تلفن: ۸-۵۵۶۰۹۰۳۱, فکس: ۵۵۶۲۲۸۷۴

دفتر رسیدگی به شکایات مردمی قوه قضائیهخ شریعتی, بالاتر از پل رومی, پلاک ۱۹۸۷

تلفن: ۴- ۲۲۷۴۱۰۰۱

نشریه مآویخ ولیعصر (عج), نبش خ پاستور, پلاک ۶

تلفن: ۶۶۴۰۵۰۹۹, فکس: ۶۶۴۸۳۹۴۵

هیئت اجرائی ماده ۱۸۷خ استاد مطهری (ره), پشت دانشکده الهیات, خ شهید نقدی, تلفن: ۸۸۷۴۱۹۶۳
کانون وکلاء دادگستریابتدای خ زاگرس, شماره ۳, کد پستی ۱۵۱۴۹

تلفن: ۸۸۸۸۷۱۶۷ و ۸۸۷۷۱۳۴۰

کانون کارشناسان رسمی دادگستریخ شریعتی, خ ظفر, بین نفت و مدرس, نبش خ فرید افشار, تلفن: ۹ و ۸ و ۲۲۲۶۰۶۸۶ , ۲۲۳۸۵۳۰۰