مجلس شورای اسلامی ادامه مطلب

محمودی شاه نشین: ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ساماندهی می‌شود/ بررسی ۳ پیشنهاد برای نحوه نظارت بر عملکرد و انتخابات شوراها

محمودی شاه نشین: ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها ساماندهی می‌شود/ بررسی ۳ پیشنهاد…