وصول مالیاتهایی که قطعی شده اند

وصول-مالیات

وصول مالیاتهایی که قطعی شده اند

آیامیدانید

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیات بردرآمد مشاغل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram وصول مالیاتهایی که قطعی شده اندinstagram وصول مالیاتهایی که قطعی شده اند

 

 

 

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android وصول مالیاتهایی که قطعی شده اند

 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز