معسر چه کسی است ؟

معسر

معسر چه کسی است ؟

آیا میدانید

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین ، قادر به پرداخت دیون خود نباشد.

عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram معسر چه کسی است ؟instagram معسر چه کسی است ؟

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android معسر چه کسی است ؟

افزودن یک دیدگاه