مستثنیات دین شامل چه مواردی می شود

مستثنیات-دین-شامل-چه-مواردی-می-شود

مستثنیات دین شامل چه مواردی می شود

آیا میدانید

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram مستثنیات دین شامل چه مواردی می شودinstagram مستثنیات دین شامل چه مواردی می شود

 

 

 

 

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android مستثنیات دین شامل چه مواردی می شود

 

 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز