وکیل آنلاین

طلاق از طرف زوجه

طلاق از طرف زوجه

چگونگی طلاق از طرف زوجه

اگر زن یکی از این شروط ۱۲ گانه را داشته باشد از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات آن، دادخواست طلاق دهد.

اثبات داشتن هر یک از این شروط با زن میباشد و در صورتیکه زن وکالت در طلاق داشته باشد باید وکیلی برای  مرد بگیرد تا بتواند برای طلاق اقدام کند. (شروط ۱۲ گانه در قسمت پائین برای شما توضیح داده شده است.)

اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
در صورت داشتن شروط ۱۲ گانه حدودا ۵ ماه زمان میبرد.
نیازی به حضور زن در دادگاه نمیباشد.
نیازی به حضور زن در جلسات داوری نمیباشد.
تمامی حق و حقوق زوجه مانند مهریه و نفقه را وکیل میتواند بگیرد.
اجرای صیغه طلاق بدون حضور زن میباشد.
در صورتیکه زن یکی از شروط ۱۲ گانه در عقد را داشته باشد میتواند تمامی حقوق خود را مطالبه کند. یعنی میتواند مهریه و نفقه و اجرت المثل را به طور کامل مطالبه نماید و در صورتیکه وکیل داشته باشد دیگر نیازی به حضور زن در هیچ یک از مراحل نخواهد بود.

به طور مختصر شروط ۱۲ گانه ضمن عقد ازدواج را بیان میکنیم:
اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.
اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.
اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
محکومیت مرد به هر جرم و مجازات های تعزیری و حدی.
بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.
زن در صورتیکه وکالت در طلاق داشته باشد برای اجرای آن حتما باید برای مرد وکیل بگیرد و برای خودش هم اگر وکیل بگیرد دیگر نیازی به حضورش نمیباشد.

سوالات طلاق از طرف زن 

آیا زن صرفا به دلیل نداشتن تفاهم میتواند از مرد طلاق بگیرد؟
خیر نداشتن تفاهم دلیلی برای طلاق از طرف زن نخواهد بود.

در صورتیکه زن رابطه نامشروع انجام داده باشد مهریه به او تعلق میگیرد؟
بله تحت هر شرایطی مهریه به ایشان تعلق میگیرد.

زن چگونه میتواند از مرد طلاق بگیرد؟
زن برای طلاق یا باید وکالت در طلاق داشته باشد و یا یکی از شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را داشته باشد.

در صورتیکه مرد نفقه به همسرش پرداخت نکند زن حق طلاق خواهد داشت؟
بله در صورتیکه بیش از شش ماه نفقه پرداخت نشود زن حق طلاق دارد.

زن بعد از طلاق میتواند نصف اموال مرد را بگیرد؟
خیر شرط تنصیف دارایی فقط در طلاق از طرف مرد میباشد.

در صورتیکه مرد با ضرب و جرح صورت زن را کبود کند حق طلاق ایجاد میشود؟
زن میتواند با اثبات سوء رفتار مرد برای طلاق از همسرش اقدام کند.

در صورتیکه زن طلاق بگیرد مهریه را هم میتواند مطالبه کند؟
در صورتیکه زن حق طلاق داشته باشد میتواند مهریه را هم مطالبه کند.

آیا زن میتواند ضمن طلاق جهیزیه خود را هم مسترد کند؟
بله ضمن استناد به سیاهه جهیزیه میتواند جهیزیه خود را مسترد کند.
مراحل طلاق از طرف زن
زن مصمم برای انجام طلاق است.
خوب اکنون شما نیاز به مشاوره حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده و طلاق دهید.
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.
زن در حضور وکیل خود تمامی دلایلی که او را مجبور به اقدام برای جدایی کرده است توضیح می دهد تا وکیل بنا به شرایط ایشان برای طلاق اقدام کند.
در این مرحله صیغه طلاق جاری می شود (صرفا با حضور وکیل زن) در شناسنامه ثبت می شود و مدارک تحویل زن می شود.

مدارک لازم برای طلاق از طرف زن
اصل سند ازدواج
اصل شناسنامه زن
کپی کارت ملی زن
در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram طلاق از طرف زوجهinstagram طلاق از طرف زوجه

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android طلاق از طرف زوجه

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز