شاهد باید دارای چه شرایطی باشد

شهادت-شاهد

شاهد باید دارای چه شرایطی باشد

آیا میدانید

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است. 

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: 

الف- بلوغ ب- عقل پ- ایمان ت- عدالت ث- طهارت مولد ج- ذینفع نبودن در موضوع چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها ح- عدم اشتغال به تکدی خ- ولگرد نبودن

– شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

– در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram شاهد باید دارای چه شرایطی باشدinstagram شاهد باید دارای چه شرایطی باشد

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android شاهد باید دارای چه شرایطی باشد

 

 

 

 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز