وکیل آنلاین

اجرای احکام کیفری

اجرای-احکام-کیفری

اجرای احکام کیفری

آیا میدانید

هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر شده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام مینماید.

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز