مخفی asked 1 سال ago

ما چند نفر پیمانکار هستیم که از یک شرکت طلب داریم و برای مطالبه طلب هی امروز فردا میکنند آیا میتوانیم
پلمپ ساختمان رو بگیریم تا طلبمان را زنده کنیم یا نه

1 Answers
مدیر سایت عضو سایت answered 1 سال ago

با درود خدمت شما کاربر گرامی
خیر . در صورتی که سند ملک به نام طرف قرارداد شما باشد فقط میتوانید از نقل و انتقال ملک جلوگیری کنید و پس از حکم دادگاه و عدم پرداخت بدهی ملک به مزایده گذاشته می شود .

لطفا با ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .