نفقه ادامه مطلب

نفقه

نفقه نفقه چیست؟ نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو…

طلاق از طرف زوجه

طلاق از طرف زوجه چگونگی طلاق از طرف زوجه اگر زن یکی از این شروط ۱۲ گانه را…

طلاق از طرف زوج

طلاق از طرف زوج چگونگی طلاق از طرف زوج مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر…

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد اجازه ازدواج مجدد اجازه ازدواج مجدد، فقط برای مرد، و با رعایت شرایط خاصی در…

وکیل پایه یک کیفری

وکیل پایه یک کیفری در تهران و شهرستان   مشاوره و قبول کلیه دعاوی کیفری  …

وکیل پایه یک خانواده

وکیل پایه یک دادگستری خانواده در تهران و شهرستان   مشاوره و قبول کلیه دعاوی خانواده…

وکیل پایه یک حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری حقوقی در تهران و شهرستان   مشاوره و قبول کلیه دعاوی حقوقی  …