قاضی ادامه مطلب

شرایط تعلیق قاضی

شرایط تعلیق قاضی آیا میدانید هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع…