دیه-لب ادامه مطلب

دیه لب

دیه لب آیا میدانید از بین بردن دو لب ، دیه کامل و هریک، نصف دیه…