پرسش و پاسخ حقوقی رایگاندسته بندی: سوالوضعیت منزل بعد از طلاق
امیر ح asked 1 هفته ago

با سلام، خانمی از شوهر خود طلاق گرفته است، این دو در منزلی که به نام خانم بوده زندگی میکردند، اکنون بعد از طلاق مرد از منزل بیرون نمیرود و میگوید وسایل من در این خانه است، راهکار چیست؟
ممنون