پرسش و پاسخ حقوقی رایگانشکستگی انگشت دست چپ و شکستگی سر

سلام.انگشت دست چپم تو درگیری شکست و عمل شدوپلاتین قرار گرفت توش .و سرم از پشت ضربه خورد ب ۱ جسم سخت و شکست مقداری .میخواستم ببینم دیش چ مقدار میشه .انگشتم الان ی مقدار کم شده و کاملا بازو بست نمیشه.ممنون