Avatarنورایی asked 1 ماه ago

با سلام،شخصی در دفتر کار خود از طریق دیوار اقدام به ثبت آگهی استخدام منشی کرده،حین مصاحبه پیشنهاد دوستی و صحبتهایی راجع به بحث انرژی درمانی و ماساژ و.. نموده،در چند مورد هم اقدام به لمس دست و سر بدون توسل به زور و‌خشونت نموده است،نامبرده شاکی خصوصی نداشته و چند مورد گزارش به کلانتری دارد،آیا کلانتری میتواند در این خصوص اقدام به بازجویی و‌یا ارسال به مدعی العموم بنماید،و با توجه به موارد گفته شده جرمی محرز خواهد شد؟!